č. 4099/2024/SÚ/Mu-opr. Upovedomenie o oprave zrejmej nesprávnosti v rozhodnutí vydaného dňa 07.06.2024, č rozh. 4099/2024/SÚ/Mu-35 pre stavebné objekty a podobjekty, ktoré sú súčasťou stavby: Južné Mesto – Zóna B3-B4-AB2, Bratislava-Petržalka

web od 2day