Petržalka osadila 16 tienidiel a zďaleka nekončí

Najmenší obyvatelia si môžu užívať pieskové radovánky.

Hrejivé slnečné lúče sú síce super, ale hrať sa na rozpálenom ihrisku, obzvlášť v horúcom piesku, nie je práve med lízať. Svoje by o tom určite vedeli rozprávať i viaceré Petržalčatá, ale i mnohí z nás skôr narodených, ktorí si ešte pamätáme stavanie pieskových hradov počas letnej sezóny.

Aj z tohto dôvodu a najmä kvôli bezpečnosti a komfortu našich najmenších obyvateľov, sa kolegovia z referátu investičných činností a takisto petržalskej údržby rozhodli tento problém ešte v roku 2019 vyriešiť novými tienidlami.

Odvtedy ich pravidelne so začiatkom sezóny petržalskí makači postupne osádzajú na viacerých z 55 verejných detských ihrísk v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Inak tomu nie je ani tento rok. Doteraz ste mohli tieniaci prístrešok otestovať na 16 z nich.

Výber lokalít na ich umiestnenie vždy závisí najmä od množstva zelene v okolí samotných ihrísk, a teda od miery vystavenia priamemu slnečnému žiareniu. Nie všetky pieskoviská si tak vzhľadom na ich umiestnenie prítomnosť tienidla celkom vyžadujú.

Petržalskí makači však nezaháľajú a nové kusy postupne osádzajú aj na ďalších plochách, aby sa malkáči mohli spokojne hrať na čerstvom vzduchu a bez hrozby prípadného úpalu či iných nepríjemností.

Samozrejme, práce na najľudnatejšom sídlisku je obzvlášť v tomto čase skutočne požehnane, preto harmonogram doplnenia tienidiel nad pieskoviská závisí od kapacitných možností našich chlapov z údržby.

Takisto, keby náhodou niekomu uniklo – pripomíname, že slniečko nám zvykne počas dňa po oblohe cestovať. Preto sa stáva, že aj plochy pod plachtou sa v istých časoch v tieni nenachádzajú.

Nuž, prírodu ovplyvniť nevieme a zamestnancov, ktorí by tienidlá otáčali v smere putujúceho slniečka, zatiaľ, ešte nemáme.

Veríme preto, že napriek tomu naše teniace riešenie opäť raz dopomôže nielen k spokojnosti rodičov, ale najmä k bezpečnosti našej šťastne sa hrajúcej budúcej generácie. Sľubujeme, že vaša Petržalka, maká ďalej.

#petrzalkamaka

web od 2day