Diskusia 2.5.2016 13:00-14:00

Vaše otázky a odpovede

Peter grznar:
Na webe je sprava, ze velke mestske casti suhlasia so spoplatnenim parkovania v celej Bratislave, co vyvolalo velku diskusiu. Suhlasite s tym, ako to navrhlo mesto? Kolko by sa malo platit v Petrzalke?

Starosta:
O parkovacej politike bude mestská časť len teraz diskutovať na 12. Zasadnutí miestneho zastupiteľstva aj za účasti pána primátora. Ešte sme veľmi ďaleko od toho aby sme hovorili o nejakých poplatkoch. Ak mám byť úprimný, pre mňa je oveľa dôležitejší samotný systém parkovania, ktorý bude uprednostňovať trvalo bývajúcich Petržalčanov.

Zuzana J.:
Pán starosta, chcela by som Vám v prvom rade poďakovať za 20. ročník čistenia Chorvátskeho ramena. Som rada, že aj takto vieme ukázať Petržalčanom, že sa oplatí organizovať takéto akcie. Chcela som sa spýtať, či plánuje mestská časť podobné akcie v súvislosti s upratovaním. Ďakujem.

Starosta:
Ďakujem pani Zuzana a som rád, že ste nám prišli pomôcť. Mňa osobne teší, že je toho neporiadku z roka na rok menej a obyvatelia sú viac aktívni a organizujú upratovanie svojho okolia aj z vlastnej iniciatívy. Do dnešného dňa sme zorganizovali niekoľko aktivít - Týždeň čistoty, Zber elektroodpadu, Zber odpadu s obsahom škodlivín a celoplošnú deratizáciu. Od tohto týždňa začíname pristavovať sériu 90-tich veľkokapacitných kontajnerov zdarma, aby si obyvatelia mohli vyčistiť pivnice a spoločné priestory od starého nábytku, matracov a podobne. Na jeseň budeme pristavovať kontajnery opäť a zopakujeme si aj akciu Týždeň čistoty v Petržalke. Popri tom všetkom je stále k dispozícii Zberný dvor, kde sa stačí preukázať občianskym preukazom. Ročne sa tu môžete zbaviť až 200 kg odpadu.

Roman:
Dobrý deň pán starosta, chcem sa spýtať či uplatňovaním zákona o miestnom poplatku za rozvoj hrozí, že každá rekonštrukcia panelákov alebo napríklad taká stavba kontajnerového stojiska (nad 25m2), kde je potrebné stavebné povolenie bude predražená o tento poplatok, ktorý sa počíta na základe celkovej podlahovej plochy domu (10-35EUR/m2). Na zhromaždení delegátov BDP predstavenstvo strašilo týmto zákonom. Ďakujem

Starosta:
Určite nie, nič podobné nehrozí. Začala diskusia o novele tohto zákona s tým, že ak sa niečo bude platiť tak až v roku 2017 a iba na základe prijatého VZN mesta, ktoré schvália mestskí poslanci. O jeho podobe by bolo predčasné hovoriť, ale určite tam nebude poplatok za opravy systémových chýb panelových domov.

Eduard:
Na konečnej zastávky autobusu č. 94 na Holíčskej ulici je niekoľko rokov rozbitá búda plná smetia a potkanov. Podnet som posielal viac krát na poslancov ale nikto neurobil nič.( Ak to nie jenikoho tak to niekto by mal odstrániť a ak niekoho to je - tak to takisto treba odstrániť a dať mu to k náhrade). Mám d dispozícii aj foto. Verím, že sa to v dohľadnom čase podarí odstrániť.

Starosta:
Stavebný úrad vedie tento stánok ako „Predajný stánok - lokalita Šintavská“. Odstránenie stavby môže stavebný úrad nariadiť len preukázateľnému vlastníkovi stavby. V tomto prípade je známa adresa trvalého bydliska a meno vlastníka, preto bol stavebný úrad povinný využiť všetky dostupné možnosti zistenia pobytu vlastníka stavby. Nakoľko stavebnému úradu v súčinnosti štátnymi orgánmi a nečinnosťou vlastníka pozemku a všetkých dostupných právnych možností sa nepodarilo preukázateľne zistiť pobyt vlastníka stavby, ktorý nemá záujem na právnom usporiadaní nepovolenej stavby a nespolupracuje so stavebným úradom. Vzhľadom na uvedené som rozhodol v tejto veci okamžite konať a stavebný úrad pristúpil k možnosti určenia opatrovníka podľa § 16 ods. 2 správneho poriadku. Rozhodnutím zo dňa 9.12.2015 ustanovil vlastníkovi stavby opatrovníka na obhajovanie jeho práv a zastupovania vo veci správneho konania vedeného stavebným úradom za účelom odstránenia predmetného stánku. Po právoplatnosti tohto rozhodnutia, stavebný úrad začal konanie o nariadení odstránenia predmetného stánku a dňa 26.2.2016 stavebný úrad vydal rozhodnutie o nariadení odstránenia stavby. Toto rozhodnutie bolo doručované účastníkom konania verejnou vyhláškou a nadobudlo právoplatnosť dňa 4.4.2016. Miestny úrad MČ-Petržalka v spolupráci s miestnym podnikom verejnoprospešných služieb na náklady mestskej časti odstránia tento stánok v dohľadnej dobe. Miestny podnik verejnoprospešných služieb na pokyn mestskej časti stánok a jeho okolie niekoľkokrát vyčistil a stánok zabezpečil. Nie je však v našich silách - a nie je to možné ani z finančného hľadiska - zabezpečovať čistotu a poriadok v stánku a jeho okolí v týždenných intervaloch, nakoľko obyvatelia tam opakovane vyhadzujú komunálny odpad.

Mariana:
Dobrý deň p. starosta, prosím Vás, kedy bude možné si pozrieť na internete nový prehľad evidovaných psov za rok 2015? A ešte prosím, hostinec Ratata na ul. Mlynarovičova 5 dokedy má otváracie hodiny, lebo na dverách ich má prelepené do 23:00 h. čo podľa všeobecného nariadenia má byť v paneláku do 22:00 hod, a na "rampe" (vzadu) majú spravenú terasu, je to v poriadku? Ďakujem za odpovede

Starosta:
Zoznam evidovaných psov aktualizujeme približne každé 3 mesiace, naposledy sme ho aktualizovali dňa 4. apríla 2016. Zástupca spoločnosti PR Group, s.r.o., prevádzkovateľ kaviarne RATATA, Mlynarovičova č. 5 v mesiaci marec 2016 opakovane požiadal mestskú časť o povolenie prevádzkovej doby do 23.00 h, čo umožňuje príslušné ustanovenie § 8 všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2012 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení neskorších predpisov. Mestská časť uvedenej požiadavke vyhovela a povolila prevádzkovú dobu denne od 09.00 h do 23.00 h v období do 30. 09. 2016 v zmysle platného VZN. Zatiaľ sme sťažnosti na prevádzku nemali, v opačnom prípade povolenie zrušíme. Prevádzkovateľ bol zároveň upozornený na dodržiavanie nočného pokoja, verejného poriadku a povolenej prevádzkovej doby. Pokiaľ sa týka Vami uvádzanej terasy „na rampe“ o povolenie a o prevádzkovú dobu zatiaľ nežiadal. Uvedenú skutočnosť preveríme.

Petra:
Dobrý deň p. Bajan, v marci sme Vás požiadali o vyriešenie nášho problému na Pajštunskej č.5-7 SKY PUB mal zatvarací čas do 22.OO hod v oktobri 2015 si tento čas posunuli do 23.00 hod. Bohužial nič sa mezmenilo od marca, naopak ešte si rozšírili letnú terasu a nadalej porušuju VZN zavarajú podľa počasia ako im to vyhovuje. Veríme že sa to bude konečne riešiť nakoľko situácia je neúnosná. Prajem Vám pekný deň . Petra

Starosta:
Keďže ide o opakovanú sťažnosť, pravdepodobne pristúpime k skráteniu otváracích hodín. Ďalej mi dovoľte uviesť, že na základe platného VZN žiadna terasa pri bytovom dome na území Petržalky nesmie byť otvorená dlhšie ako do 21.00 h.

Martina:
Dobrý deň, na stránke som si našla, že mestské časti pokračujú v tzv. solidarite voči menším častiam, chcela som sa preto opýtať prečo by sme mali krátiť petržalský rozpočet na úkor malých mestských častí, ktoré majú sotva 2 000 obyvateľov, aký je váš osobný názor?

Starosta:
Môj názor na túto tzv. solidaritu je všeobecne známy. Považujem to za výpalné voči veľkým mestským častiam. Na to, aby existovalo 17 mestských častí, 17 stavebných úradov, 17 zastupiteľstiev, to len Petržalku stojí viac ako 700 tisíc eur ročne. Za tieto peniaze by sme mohli opravovať v oveľa väčšej miere chodníky, terasy, ihriská, udržiavať čistotu a v neposlednom rade budovať nové parkovacie kapacity. Situácia v tejto polohe je trvalo neudržateľná. Len na odmeny poslancov sa vynakladá viac ako milión eur ročne. Ale parlamentné strany, ktoré majú v miestnych zastupiteľstvách svoje zastúpenie, nemajú ambície tento stav meniť. Ale to je diskusia na podstatne dlhšie.

web od 2day