Diskusia 5.10.2015 13:00-14:00

Vaše otázky a odpovede

Michal:
Dobrý deň, zaujímalo by ma, ako ste prišli na to, že sa uvoľní 30% parkovacích miest zo strany mimobratislavčanov. "Po zavedení rezidenčného sys­tému sa očakáva uvoľnenie až do 30% miest zo strany mimo­bratislavčanov v prospech rezi­dentov (čo je až 10 200 parkovacích miest)." Zdroj: rozumneparkovanie.sk Začal som si všímať aké značky parkujú na parkoviskách v petržalke a nebratislavské značky pripadajú asi na 1 z 20 áut. A tieto nebratislavské značky sú väčšinou Senec, Pezinok - predpokladám, že ľudia, čo si budú vedieť zmeniť trvalý pobyt. Obávam sa, že zavedením novej parkovacej politky nebude viac parkovacích miest pre domácich.

Starosta:
Dobrý deň, to čo Vy si všímate len v niektorých časoch a len v niektorých lokalitách spracoval veľmi podrobne Výskumný ústav dopravný v Žiline objemovou analýzou – celoplošným meraním obsadenosti parkovacích kapacít. Výsledky tejto analýzy sú súčasťou materiálu Posúdenie dopravno technického riešenia a návrh prevádzkovo organizačného zabezpečenia, z ktorého (okrem iného) vychádzala príprava zavádzania parkovacej politiky. Celoplošné dopravné sčítanie prebiehalo viacnásobne v typické pracovné dni v priebehu mesiacov marec až máj 2013. Sčítania boli vykonávané v časových intervaloch so zreteľom na hlavnú funkciu - bývanie: v noci medzi 22:00 až 02:00 h a cez deň medzi 10:00 až 15:00 h. Týmto sčítaním sa zistilo, že zavedením režimu organizácie statickej dopravy štatisticky poklesne záťaž na dopravný systém o 5 až 20 %.

Vanda:
A čo bude so ZTP, zachováte ich alebo si aj my musíme zaplatiť kartu? Ďakujem za odpoveď.

Starosta:
Dobrý deň, pre držiteľov preukazu ZŤP ostane situácia rovnaká, ako je teraz, t.j. budú oslobodení od úhrady poplatku za parkovaciu kartu a budú môcť naďalej mať svoje konkrétne vyhradené miesto na parkovanie.

Jozef:
Ako mi chcete garantovať, že zaparkujem max 150 metrov od bydliska, keď dnes to nie je možné. Všetky ev. čísla vozidiel sú BA, BL. Kde chete získať 17 000 parkovacích miest, ktoré podľa Vás dnes chýbajú v Petržalke. Ak má sídlo firma v Petržalke, má viac áut koľko dostane a hlavne akých parkovacích kariet, keď niektorí zamestnanci nie sú Petržalčania ale musia chodiť do práce v Petržalke.

Starosta:
Dobrý deň, garantovať, že rezident zaparkuje do 150 m od bydliska a taktiež budovať nové parkovacie kapacity budeme môcť práve zavedením pravidiel. To, že Vy vidíte len bratislavské evidenčné čísla ešte neznamená, že je to tak vždy a všade. My vychádzame z viacerých analýz (napr. z objemovej analýzy – celoplošného merania obsadenosti parkovacích kapacít, ktorej výsledky sú súčasťou materiálu Posúdenie dopravno technického riešenia a návrh prevádzkovo organizačného zabezpečenia) a aj skúseností z iných miest. Stovky parkovacích miest získame pre rezidentov tým, že tu už nebudú môcť parkovať „cezpoľní“, služobné autá a podobne. Rovnako takmer ihneď úpravou organizácie dopravy (napr. zjednosmernenie) získame ďalšie stovky. A ako sme deklarovali a naďalej deklarujeme, výnos zo zavedenia parkovacej politiky bude smerovať späť do riešení v tejto oblasti. Rezidentskú parkovaciu kartu si bude môcť zakúpiť fyzická osoba ale aj fyzická osoba živnostník, ak má trvalý pobyt v Petržalke a je vlastníkom motorového vozidla. Taktiež fyzická osoba, ak má trvalý pobyt v Petržalke a má od zamestnávateľa zverené auto na súkromné účely. Ak zamestnanci niektorej firmy nemajú trvalý pobyt v Petržalke ale pracujú tu, o nich sa musí postarať ich zamestnávateľ, nie mestská časť.

Roman:
Dobrý deň pán starosta, plne podporujem zavedenie parkovacej politiky v Petržalka už sa teším keď začne platiť. Pevne verím, že platenie čiastočne usmerní ľudí a nebudú si doma držať "náhradné" autá, ktorými jazdia pár krát do roka, prípadne si nebudú automaticky s vodičákom kupovať auto, ale sa aj zamyslia, či ho vôbec potrebujú. Chcel by som sa ale spýtať, ako bude kontrolované, že niekto má druhé, tretie auto v jednej domácnosti. Keď majú v jednej domácnosti traja vodičský preukaz, majú tri autá a každé je buď písané na neho, alebo na firmu, tak každý z nich bude vždy platiť 60 EUR (resp. odsúhlasenú sumu)? Ďalej by som sa chcel spýtať, či je už niekde na internete zverejnený nákres parkovacích miest. Ďakujem Roman

Starosta:
Dobrý deň, veľmi dobre ste to vystihli, naozaj je našim cieľom nielen zaviesť elementárny poriadok na uliciach, zeleni a na verejných priestranstvách ako takých, ale aj uprednostniť rezidentov a tak trochu aj motivovať ľudí, aby veľmi dobre zvážili nákup druhého či tretieho auta do domácnosti alebo aby zvážili, či si vyžiadajú auto aj od zamestnávateľa, keď majú svoje a podobne. Je našou povinnosťou robiť aj také opatrenia, ktoré majú za cieľ chrániť životné prostredie, napr. aj znižovať obsah emisií v ovzduší. Na tento rozmer zavádzania parkovacej politiky sa často zabúda. Podľa dnes nastavených pravidiel – ak ich schvália poslanci – bude počet áut na domácnosť obmedzený na 3, pričom za prvé auto je navrhnutá cena 60 eur, za druhé 90 eur a za tretie 120 eur. Po zakúpení tretej karty na tento jeden byt nebude možné vydať ďalšiu parkovaciu kartu. Výkresy návrhov dopravného značenia nájdete na našej webstránke v rubrike Parkovacia politika.

Barbora:
Chcem sa spytat ci pan Bajan zaplati spackanu kampan na parkovanie z vlastneho vrecka ked nie tak preco? Kto zaplati pokutu za parkovanie vrakov na trave? Keby som ja zaparkovala na 5 minut na trave hned mam papucu. Zapltite pokutu aj vy? Nabuduce ked budete chcet poukazat na velku umrtnost ludi, zabijete zopar ludi pre reklamu? Ocakavam ze budete chlap a odpoviete mi na vsetko, dakujem

Starosta:
Dobrý deň, neviem o tom, že by bola kampaň – resp. jej časť, o ktorej hovoríte – spackaná, možno je to Váš osobný názor. Ja som sa stretol aj s inými názormi, dokonca hlasovanie na portáli topky.sk, kde sa čitateľov pýtali, či sa im zvolený druh kampane páčil, bolo viac odpovedí pozitívnych ako negatívnych. A opakujem, to bola len časť celej kampane. Osadené vraky sme riadne zabezpečili a za tých 5 dní nič nehrozilo. Ak Vám vadilo toto, zrejme Vám vadí aj množstvo zelene, ktoré je v dôsledku nesprávneho a nelegálneho parkovania mnohých áut už zničené tak, že sa nikdy nespamätá. A práve na to sme chceli upozorniť, a to chceme zavádzaním pravidiel riešiť.

Jožo:
Prečo nezavádzate systém postupne? Mohlo sa to otestovať na malom priestore a potom rozšíriť, keby sa to osvedčilo...

Starosta:
Dobrý deň, aj my sme niekde na začiatku pred rokmi zvažovali, že spustíme parkovaciu politiku skúšobne len v jednej alebo dvoch lokalitách, dokonca sme mali aj vybraté dve konkrétne – Dvory (v okolí Digital Parku, kde je množstvo návštevníkov) a Lúky (kde absolútne prevažuje len funkcia bývania). Odborníci nám však poradili, že tým situáciu môžeme len skomplikovať, lebo parkujúce autá sa len presunú na vedľajšie ulice, teda tam, kde by parkovanie regulované nebolo.

Marcela:
Nie je mi celkom jasný systém parkovania pre návštevníkov, mohli by ste to spresniť? Ďakujem.

Starosta:
Dobrý deň, po zavedení systému rezidentského parkovania bude v závislosti od lokality vyčlenených 5 -20 % parkovacích kapacít na parkovanie bez parkovacej karty – tam budú môcť parkovať napr. návštevy. Okrem toho chceme samozrejme spustiť aj možnosť krátkodobého parkovania, len momentálne to riešiť z legislatívnych dôvodov ešte nemôžeme. Akonáhle budeme mať splnomocnenie od mesta, budeme riešiť aj toto parkovanie, podľa prísľubov od mesta predpokladáme, že by to mohlo byť už k dátumu spustenia rezidenčného parkovania. Pripravení na to sme.

Bratislavčan:
V minulej diskusii bolo uvedené, že rezidenti - vlastníci garáží a tí rezidenti, čo majú garážové miesta, “budú môcť získať rezidentskú kartu za 50% jej ceny” (Petržalské noviny 15/2015). V návrhu sa však nič také nespomína. Môžete vysvetliť túto nezorvnalosť Vašej odpovede so súčasným návrhom VZN a parkovacieho poriadku?

Starosta:
Dobrý deň, musím Vás poopraviť, na Vašu otázku v predchádzajúcej diskusii sme odpovedali, že návrh mestskej – teda tej, ktorú pripravuje hlavné mesto - parkovacej politiky predpokladá, že rezidenti, ktorí majú svoje garážové miesta, budú môcť získať rezidentskú kartu za 50% jej ceny. Ale toto je presne príklad toho, že aj na základe podnetov a námetov od poslancov či obyvateľov sme návrh VZN a Prevádzkového poriadku chceli ešte dopracovať, keďže poslanci svoje námety a návrhy dávali do poslednej chvíle. Aj preto som návrh týchto materiálov presunul na októbrové zastupiteľstvo.

Juraj L.:
Ako sa bude riesit parkovanie roznych firemnych dodavok, dlhych resp. sirokych aut, ktore zaberu casto aj dve parkovacie miesta?

Starosta:
Dobrý deň, cieľom rezidentského parkovania je vyjsť v ústrety rezidentom, obyvateľom s trvalým pobytom, aby mohli zaparkovať hlavne keď prídu z práce domov. Práve rôzne firemné dodávky a autá už nebudú môcť parkovať na miestach, vyhradených pre rezidentov. Zároveň Prevádzkový poriadok predpokladá, že parkovanie bude povolené len motorovým vozidlám kategórie M1 (motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu cestujúcich), N1 (motorové vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg) do dĺžky vozidla 5 m a L (motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky).

Jana:
Dobry den, chcela by som sa opytat, ako to bude s parkovanim, ak auto je pisane na firmu s.r.o., ktora ma sidlo v Petrzalke. Dakujem. Jana

Starosta:
Dobrý deň, cieľom zavedenia rezidentského parkovania je uprednostniť rezidentov a zároveň zaviesť elementárny poriadok na uliciach, chodníkoch, v zeleni. My riešime rezidentov a nie firmy, veď tu sídlo majú aj také, ktoré majú niekoľko áut, možno aj desiatky, a to nie je v našich silách riešiť. Na rezidentskú kartu bude mať nárok fyzická osoba aj živnostník, ktorý má trvalý pobyt v Petržalke a zároveň je vlastníkom auta. Rovnako zamestnanec, ktorý má auto zverené na súkromné účely a má trvalý pobyt v Petržalke. Ďalšou možnosťou sú abonentské karty, pričom abonent je držiteľ vodičského preukazu, ktorý nemá trvalý pobyt alebo miesto podnikania na území mestskej časti. Je držiteľom motorového vozidla a užíva ho na rovnaké účely ako rezident.

Ivan Lučanič:
Dobrý deň pán starosta, chcel by som sa rovnako spýtať, či bude aj po zavedení rezidenčného parkovania možnosť prenajatia si parkovacieho boxu, tak ako je to doteraz a koľko také miesto bude stáť? Rovnako by ma zaujímalo, či tento prenájom bude tiež spadať do poľa pôsobnosti firmy EEI, alebo to naďalej bude vykonávať mestská časť. Zároveň, či v rámci tohto prenájmu dostane takto vyhradené miesto rezidentskú kartu, alebo bude musieť platiť 60 euro navyše. Vďaka za odpoveď

Starosta:
Dobrý deň, možnosť prenajať si konkrétne parkovacie miesto za tých podmienok a za tú istú cenu ostane aj po zavedení rezidentského parkovania samozrejme bez toho, aby si takýto vodič musel doplácať za parkovaciu kartu ďalších 60 eur.

Závodský:
Dobrý deň. Nebudem sa venovať už diskutovanému faktu, ze parkovacia karta má byť predražená a jej držba nezaručuje parkovacie miesto. Vo svojom príspevku sa chcem spýtať na riešenie ciest v správe magistrátu. Podľa návrhu je zrejmé, že cesty, ktoré sú v správe magistrátu, nebudú podliehať novému spoplatnenému režimu. Ako mieni mestská čast vyriesiť to, že ľudia budú zahlcovať autami tieto cesty parkovaním a státím (napríklad ulice Romanova, Osuského, Furdekova, Mamateyova)?

Starosta:
Dobrý deň, pri stanovení ceny za parkovaciu kartu sme okrem rôznych analýz vychádzali aj z predpokladaných vstupných nákladov na zavedenie systému. Napokon, podľa aktuálneho prieskumu verejnej mienky až 60% Petržalčanov pozitívne hodnotí snahu vedenia mestskej časti riešiť po 25-tich rokoch problematiku parkovania na tomto sídlisku aj za cenu toho, že rezidenti budú ročne platiť sumu 40 – 60 eur. A povedzme si otvorene, mesačne je to cena dvoch až troch káv... Napokon, ani súčasne známa cena nemusí byť konečná, pretože o nej budú rozhodovať poslanci na svojom rokovaní. Cesty, ktoré nám nie sú zverené, t.j. cesty 1. a 2. triedy, sú v správe hlavného mesta, takže my sme vo svojich materiáloch ani nemohli riešiť ich režimovanie. Táto otázka by teda mala byť skôr smerovaná na predstaviteľov mesta. Každopádne aj hlavné mesto finišuje s prípravou pravidiel celomestskej parkovacej politiky, takže podľa toho, ako rozhodne mestské zastupiteľstvo, sa bude postupovať so zavádzaním pravidiel aj na týchto cestách.

Oravská:
Prosím o informáciu ako sa vyrieši parkovanie študentov VŠ (údajne je zriadená neoprávnene) na Mlynarovičovej ul, v budove pošty. Študenti nerešpektujú chodníky, nerešpektujú rýchlosť, nerešpektujú prednosť chodcom. Keď majú vyučovanie, obyvatelia okolitých domov nemajú kde parkovať. ďakujem

Starosta:
Dobrý deň, cieľom rezidentského parkovania je naozaj uprednostniť rezidentov a zároveň zaviesť poriadok na chodníkoch, zeleni, na verejných priestranstvách. Nové pravidlá budú platiť pre všetkých a na celú Petržalku. Takže ak študent nie je obyvateľom Petržalky, tak na miestach určených pre rezidentov stáť nebude môcť.

web od 2day