Diskusia 5.2.2018 13:00-14:00

Vaše otázky a odpovede

Lenka:
Dobrý deň, pán starosta, ja viem, že je ešte len február, ale chcem sa spýtať, či budete aj tento rok organizovať plavecký maratón a či už je známy aj nejaký termín. Vlani sme sa zúčastnili celá rodina a nechceme to tento rok premeškať.

Starosta:
Som rád, že sa vám táto akcia páčila a môžem vás potešiť, že plavecký 12-hodinový maratón pripravujeme aj tento rok. Bude 12. mája od 8. do 20. hodiny. Všetky informácie o možnosti prihlásenia sa dozviete včas z našej webovej stránky.

Tomáš zo Starhradskej:
Dobrý deň, chcel by som vedieť, či je nejako obmedzený počet vyhradených parkovacích miest. Mám totiž pocit, že na našej ulici takéto miesta sústavne pribúdajú a obávam sa, že bezplatne tu onedlho už nezaparkujeme.

Starosta:
Na každom parkovisku je počet miest na vyhradené parkovanie obmedzený, vyhradiť môžeme len 10% parkovacích miest z daného parkoviska. Parkovacie miesta pre ŤZP sú však bez obmedzenia. Rozhodli tak petržalskí poslanci.

Soňa z Vyšehradskej:
Pekný deň, pán starosta, ďakujem, že ste sa postarali o to, aby sme v Petržalke konečne mali plaváreň. Vždy v nej pookrejem, ale za posledné dni sa mi zdá, že stále niektorý bazén nie je k dispozícii (napr. detský či relaxačný) a navyše som si prečítala, že v stredu a vo štvrtok bude plaváreň zatvorená úplne. Chcem sa spýtať, ako často treba robiť komplexnú údržbu a teda mať zatvorené kvôli sanitárnemu dňu?

Starosta:
Aj mne je ľúto, že v posledných dňoch boli niektoré bazény neprístupné. Žiaľ, je to kvôli tomu, že sa niektorí "tiežnávštevníci" jednoducho nevedia správať. Mamy odmietajú dať svojim malým deťom plienkové plavky, a tak je pravidlom, že v detskom bazéne plávajú hovienka. Teraz sa to dokonca stalo aj v relaxačnom bazéne, čomu som sám nemohol uveriť. Potom je treba bazény vypustiť, vydezinfikovať a zase napustiť a nahriať, čo stojí veľa času a peňazí. Okrem toho sa pravidelne raz za týždeň v noci zo soboty na nedeľu robí bežná sanitárna údržba. Pre tento čas sme sa rozhodli preto, aby sme nemuseli mať zatvorené iný celý deň. No a pravidelne treba robiť "veľkú" údržbu, kontroluje sa bazénová technológia, vypustia sa bazény, aby sa na obrysy schodov do relaxačného a detského bazéna naniesla farba.

Boris:
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako bude Petržalka bojovať s čoraz väčším znečistením ulíc? Mám pocit, že sa postupne meníme na jedno veľké smetisko. Hlavne okolia kontajnerových stojísk, veľkých obchodných reťazcov (okolie Billy na Farského ulici je priam nechutné - bohužiaľ musím tadiaľ denne prechádzať, Tesco extra, atď), okolia zastávok MHD sú taktiež značne znečistené. Źiaľ, zatiaľ som nevidel žiadneho zo zamestnancov Mestskej časti Petržalka aby zbierali odpadky. Druhá otázka sa týka protihlukovej steny na diaľnici D2 v úseku okolo Petržalky. Máte nejaké informácie, či sa bude protihluková stena budovať ? Ďakujem. S pozdravom, Boris

Starosta:
Nemôžem sa stotožniť s Vaším pocitom, že sa situácia zhoršuje, od Petržalčanov mám opačné reakcie, chvália nás za stále lepší prístup. Samozrejme treba dodať, že nie za všetky priestranstvá či nehnuteľnosti zodpovedá mestská časť - za čistotu a poriadok zodpovedá ich vlastník, nájomca či správca, rovnako je to aj v prípade veľkých obchodných reťazcov, v okolí zastávok MHD je to Dopravný podnik mesta Bratislavy. Ak zistíme, že si vlastníci svoje povinnosti neplnia, vyzývame ich, aby znečistenie v stanovenom termíne odstránili. V prípade, že tak nespravia, môžeme udeliť pokutu. Pokiaľ ide o protihlukovú stenu, oslovili sme kompetentných – Generálne riaditeľstvo železníc SR a Národnú diaľničnú spoločnosť a.s., ktorá zabezpečovala kontrolné merania. S výsledkami meraní a sme zatiaľ oboznámení neboli. Riaditeľ Národnej diaľničnej prisľúbil zaslať návrh opatrení, ktoré by mali eliminovať hluk.

Karol:
Želám dobrý deň, pán starosta, chválite sa, koľko vrakov sa vám podarilo odstrániť, no po petržalských parkoviskách je ich ešte stále dosť. Máte vôbec prehľad o tom, koľko ich je a viete povedať aj nejaký termín, kedy by mohli byť odstránené?

Starosta:
V prvom rade treba povedať, že svoje nepojazdné auto by mal odstrániť sám vlastník. Často sa svojej zodpovednosti ale zbavuje a vtedy musíme konať my. A musíme spĺňať podmienky a lehoty, ktoré nám určuje zákon. Vždy prednostne vyzveme majiteľa nepojazdného vozidla aby ho v 2-mesačnej lehote odstránil, ak sa tak nestane, vozidlo po uplynutí tejto doby dáme odstrániť. V prípade, že sa vrak nachádza na komunikácii I. alebo II. triedy, tu zabezpečuje odťah Magistrát hl. mesta SR-Bratislavy. Vlani sme prostredníctvom dodávateľskej odťahovej spoločnosti odstránili 52 vrakov. Ďalších 50 nepojazdných áut si na výzvu našej mestskej časti odstránili vlastníci sami. V roku 2017 tak z našich parkovísk zmizlo vyše 100 vrakov. Začiatkom tohto roku sme ich zatiaľ odstránili 7. Samozrejme, ak v svojom okolí registrujete takéto vozidlo, treba ho nahlásiť na e-mailovú adresu ladislav.milincky@petrzalka.sk alebo telefonicky na číslo 0903 267 723, 02/ 68 288 796.

Olga Beckerová:
Dobrý deň, ešte v jednej z minuloročných on line diskusií (6.3.2017) som sa pýtala na možnosť opravy provizórnych schodíkov, ktoré vedú z parkoviska (od polikliniky Šustekova) k trhovisku. Bolo mi odpovedané, "... Keď do mesiaca nič v tejto veci nepodniknú, dám našej VPS vypracovať projekt na nové schody." Rada by som preto vedela, či sa v danej veci niečo zo strany mestskej časti podniklo. Ďakujem, prajem pekný deň.

Starosta:
Ospravdelňujem sa, že spomínané schody stále nie sú hotové. Keď som situáciu preveroval vo VPS, dozvedel som sa, že túto požiadavku nezrealizovali kvôli nedostatku odborných pracovníkov. Preto si mestská časť túto opravu objedná dodávateľsky.

F.Veselý:
Dobrý deň pán starosta, je v súlade s platnými zákonmi, že na sídlisku Slnečnice rozpredal developer všetky parkovacie miesta a pre návštevníkov nezostalo jediné voľné ? Kde máme zaparkovať? Napríklad ulica Žltá - po pravej strane všetky miesta vyhradené pre obyvateľov rodinných domov, po ľavej strane všetky miesta označené tabuľkami ŠPZ. Pri vjazde medzi rodinné domy tabuľky s textom zákazu vjazdu - súkromný pozemok - naozaj? S vyhrážkou, že auto odtiahnu. Ľutujem všetkých trvale bývajúcich, ktorí si nestihli u developera zakúpiť parkovacie miesto. Ďakujem za preverenie a odpoveď. S pozdravom F.Veselý /Petržalčan/

Starosta:
Ďakujem za podnet, dám pokyn na vykonanie štátneho stavebného dozoru. Parkovacie miesta spolu s komunikáciami v lokalite Slnečnice boli totiž príslušným stavebným úradom skolaudované a dané do užívania ako jedna stavba, verejne prístupná ako pre obyvateľov, tak aj pre návštevníkov. Pokiaľ stavebník odpredal parkovacie miesta, konal v rozpore s vydaným stavebným povolením a v rozpore s platnými uzákoneniami stavebného zákona a cestného zákona.

web od 2day