Bytový podnik Petržalka, s.r.o. | PETRŽALKA

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Petržalka na svojom zasadnutí dňa 26.júna 2007 uznesením číslo 71 v súlade so Štatútom hl. m SR Bratislavy č. 26 , ods.4 písm. i) zrušilo príspevkovú organizáciu Bytový podnik Petržalka k termínu 31.12.2007 a schválilo k 01.09.2007 založenie obchodnej spoločnosti Bytový podnik Petržalka, s.r.o. za účelom správy obecného a iného majetku, v ktorej mestská časť Bratislava – Petržalka je jediným spoločníkom, samospráva je 100 % vlastníkom.

WEB SPOLOČNOSTI | KONTAKTY

 

KONATEĽ SPOLOČNOSTI:
————————————-
JUDr. Peter Plučinský
plucinsky@bppetrzalka.sk
02/68 203 207

DOZORNÁ RADA:
—————————-
Ladislav Točka (predseda)
poslanectocka@gmail.com

JUDr. Mgr. Libuša Nicholson
nicholsonlibusa@gmail.com

Ing. Richard Vilkus
r.vilkus@gmail.com
0903 306 416

Ing. Ondrej Chovanec

web od 2day