Oprava chodníkov | PETRŽALKA

Medzi priority našej samosprávy pre najbližšie roky patrí veľká obnova chodníkov a okolitých verejných plôch zelene. Petržalka vďaka rozhodnutiu poslancov a poslankýň, no najmä zásluhou tvrdej práce petržalských makačov a ich kolegov z miestneho úradu nadviaže na pilotný projekt z roku 2023, kedy i vďaka vlastnému finišeru a ďalšej technike dokáže chodníky opravovať na väčších plochách a výrazne lacnejšie, ako pri zapojení externých dodávateľov.

Vedenie mestskej časti tak reflektuje na dekády zanedbaný stav chodníkov, ktorý Petržalčania i Petržalčanky právom kritizujú.

Aby mestská časť za tri roky dokázala dobehnúť to, čo sa v tomto smere urobilo v priemere za posledné desiatky rokov, starosta Ján Hrčka upozornil poslancov, že „za tri roky pôjde okolo 75 percent disponibilných finančných prostriedkov práve na opravu chodníkov a ich okolia“.

UKONČENÉ PRÁCE:
APRÍL/MÁJ 2024 – DVORY IV

MÁJ/JÚN 2024 – lokalita Starohájska, okolie Dostihovej dráhy

PLÁNOVANÉ PRÁCE:

DVORY III


DVORY I


HÁJE I + HÁJE III

HÁJE II

DVORY II

DVORY V, VI

Nákres bude doplnený neskôr.

KONTAKTY

web od 2day