Geografický informačný systém

Mestská časť Bratislava-Petržalka prevádzkuje geografický informačný systém (GIS) s produktovým názvom WebGIS. Aplikácia WebGIS je poskytovaná ako webové riešenie GIS, publikovaná prostredníctvom internetovej siete a dostupná prostredníctvom bežných internetových prehliadačov na adrese:


gis.petrzalka.sk

 
UPOZORNENIE: Údaje o pozemkoch majú zatiaľ iba orientačný charakter a mestská časť Bratislava-Petržalka nezodpovedá za ich aktuálnosť.

web od 2day