Športová hala Gessayova | PETRŽALKA

Petržalka športuje a šport výrazne podporuje. Výsledkom je rekonštrukcia, obnova či výstavba viacerých športovísk v petržalskom katastri.

Ďalším dôkazom je zámer vybudovania novej športovej haly v areáli ZŠ Gessayova 2.

PREZENTÁCIA ZÁMERU

 

24. OKTÓBER: Mestská časť zorganizovala v jedálni ZŠ Gessayova 2 verejné prerokovanie zámeru výstavby novej športovej haly. Na diskusii našu samosprávu zastupovali starosta mestskej časti Ján Hrčka, vedúci referátu územného rozvoja a GIS Viktor Kasala a ďalšie kolegyne a kolegovia z miestneho úradu. Hoci samotná účasť verejnosti bola – na rozdiel od prerokovania obdobného projektu v areáli ZŠ Pankúchova 4 – skromnejšia, diskusia padla na úrodnú pôdu. Otázky sa týkali predovšetkým riešenia situácie s dopravou a parkovaním, ktoré sme logicky očakávali. Zároveň nás teší , že k zámeru výstavby samotnej športovej haly v navrhovanom riešení žiadne závažnejšie výhrady nezazneli.

Začíname teda pracovať na tom, ako samotný zámer pretaviť z úvah do konkrétnych riešení, ktoré sa budú bližšie zaoberať aj adekvátnymi možnosťami navýšenia parkovacích miest v okolí. O ďalšom postupe vás ako vždy budeme vopred a včas informovať.

VIAC INFORMÁCIÍ:
Ing. arch. Viktor Kasala
vedúci referátu územného rozvoja a GIS
+421 947 487 171
viktor.kasala@petrzalka.sk

web od 2day