Zberný dvor Petržalka

KDE NÁS NÁJDETE:

Zberný dvor Petržalka sa nachádza na ulici Ondreja Štefanka 6.

PREVÁDZKOVÉ HODINY: 

Pondelok: zatvorené
Utorok: 10:00-18:00
Streda: 08:00-16:00
Štvrtok: 10:00-18:00
Piatok: 08:00-16:00
Sobota: 07:00-13:00
Nedeľa: zatvorené

Obedňajšia prestávka: Pondelok – Piatok od 12:30 do 13:00, Sobota od 11:00 do 11:30

KONTAKT: 

Mgr. Peter Slovák
poverený vedením MP VPS
0947 487 545
peter.slovak@petrzalka.sk

Klára Ladická
úsek nakladania s odpadmi
0947 487 249

Zberný dvor
0947 487 246

 

DÔLEŽITÉ OZNAMY:

Odovzdajte použitý kuchynský olej na Zbernom dvore

Oznam – odpad

Jesenné upratovanie v spolupráci so spoločnosťou OLO – 27.9.2021

 

UŽITOČNÉ DOKUMENTY: 

Prevádzkový poriadok MP VPS, 2021

Oznámenie o poplatkovej povinnosti

Poplatková povinnosť – tlačivo

Vážny lístok – vzor

Usmernenie č. 1/20

Súhrnná správa o zákazkách nad 1000 eur za II. štvrťrok roka 2021

web od 2day