Zberný dvor Petržalka | PETRŽALKA

Oznam o zmene prevádzkových hodín (COVID-19)

 

O NÁS
Správcom Zberného dvora Petržalka je Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka, ktorého zriaďovateľom je priamo mestská časť Bratislava-Petržalka.

KDE NÁS NÁJDETE
Zberný dvor Petržalka sa nachádza na ulici Ondreja Štefanka 4

PREVÁDZKOVÉ HODINY
Pondelok: ZATVORENÉ
Utorok: 10:00-18:00
Streda: 08:00-16:00
Štvrtok: 10:00-18:00
Piatok: 08:00-16:00
Sobota: 07:00-13:00
Nedeľa: ZATVORENÉ

Obedňajšia prestávka je v pondelok až piatok od 12:30 do 13:00 a v sobotu od 11:00 do 11:30. Počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja je Zberný dvor Petržalka ZATVORENÝ.

KONTAKTY
0947 487 246

Klára Ladická
úsek nakladania s odpadmi
0947 487 249

Mgr. Peter Slovák
poverený vedením MP VPS
0947 487 545
peter.slovak@petrzalka.sk

PRAVIDELNÉ ZBERY ODPADU
Zber elektroodpadu
Veľkokapacitné kontajnery

Pri susedských brigádach a nahromadení lístia či konárov nás kontaktujte na podnety@petrzalka.sk. Odvoz odpadu radi zabezpečia kolegovia z oddelenia správy verejných priestranstiev.

DÔLEŽITÉ OZNAMY
Oznámenie – dočasné neodoberanie spotrebnej elektroniky
Oznam o uzatvorení zberného dvora
Odovzdajte použitý kuchynský olej na Zbernom dvore
Oznam – odpad
Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok – 16.10.2021
Jesenné pristavenie veľkokapacitných kontajnerov

UŽITOČNÉ DOKUMENTY
Prevádzkový poriadok MP VPS, 2021
Oznámenie o poplatkovej povinnosti
Poplatková povinnosť – tlačivo
Vážny lístok – vzor
Usmernenie č. 1/20
Súhrnná správa o zákazkách nad 1000 eur za II. štvrťrok roka 2021
ZVEREJŇOVANIE: faktúry, zmluvy a objednávky

web od 2day