Športové zariadenia Petržalky, s.r.o.

Spoločnosť Športové zariadenia Petržalky vznikla v súvislosti so zámerom petržalskej samosprávy realizovať výstavbu komunálnej plavárne ako aj za účelom správy a efektívneho využívania športovísk a športových plôch v mestskej časti. Mestská časť je v tejto spoločnosti jediným spoločníkom so 100 % účasťou. Jediným zakladateľom a 100% vlastníkom spoločnosti Športové zariadenia Petržalky, s.r.o., je Mestská časť Bratislava-Petržalka.

Dočasným konateľom spoločnosti Športové zariadenia Petržalky, s.r.o., je Ing. Matúš Súlovec.

Členmi dozornej rady spoločnosti Športové zariadenia Petržalky, s.r.o., sú:

Ing. Miroslav Behúl PhD., predseda
Ing. Gabriela Fulová
Bc. Mgr. Jozef Fischer
Michal Vičan
Ing. Andrej Dula
Ing. Ondrej Chovanec

web od 2day