Športové zariadenia Petržalky, s.r.o.

Spoločnosť Športové zariadenia Petržalky vznikla v súvislosti so zámerom petržalskej samosprávy realizovať výstavbu komunálnej plavárne ako aj za účelom správy a efektívneho využívania športovísk a športových plôch v mestskej časti. Mestská časť je v tejto spoločnosti jediným spoločníkom so 100 % účasťou. Jediným zakladateľom a 100% vlastníkom spoločnosti Športové zariadenia Petržalky, s.r.o., je Mestská časť Bratislava-Petržalka.

KONATEĽ SPOLOČNOSTI:
Ing. Matúš Súlovec
matus.sulovec@petrzalka.sk
+421 947 487 008

RIADITEĽ SPOLOČNOSTI:
Oskar Gaál
oskar.gaal@petrzalka.sk
+421 903 281 352

Členmi Dozornej rady spoločnosti Športové zariadenia Petržalky, s.r.o., sú:

Ing. Gabriela Fulová
Ing. Ondrej Chovanec
Ing. arch. Michala Kozáková
doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.
Ing. Peter Lošonský
Pavol Záhradný

web od 2day