Športové zariadenia Petržalky, s.r.o.

Spoločnosť Športové zariadenia Petržalky vznikla v súvislosti so zámerom petržalskej samosprávy realizovať výstavbu komunálnej plavárne ako aj za účelom správy a efektívneho využívania športovísk a športových plôch v mestskej časti. Mestská časť je v tejto spoločnosti jediným spoločníkom so 100 % účasťou. Jediným zakladateľom a 100% vlastníkom spoločnosti Športové zariadenia Petržalky, s.r.o., je Mestská časť Bratislava-Petržalka.

Konateľom spoločnosti Športové zariadenia Petržalky, s.r.o., je Ing. Matúš Hrádela.

Členmi dozornej rady spoločnosti Športové zariadenia Petržalky, s.r.o., sú:

Ing. Roman Masár
Ing. Lýdia Ovečková
Mgr. Vladislav Chaloupka
Miroslav Lažo
Mgr. Ján Bučan
Ing. Miroslav Štefánik

web od 2day