Doprava, parkovanie a komunikácie

Z dôvodu zimného obdobia sa odo dňa 15.10.2022 NEPREBERAJÚ žiadosti o nové vyhradené parkovanie ŤZP.

VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 13. februára 2020 o dopravnom značení TU.

Referát dynamickej dopravy

Ing. Peter Mihál
vedúci referátu
Tel.: +421-2-68 288 845
Mobil: 0947 487 052
E-mail : peter.mihal@petrzalka.sk
Kancelária č. 407, 4. poschodie

Zuzana Jentnerová
vybavuje najmä: vyhradené parkovanie FO/PO
Tel.: +421-2-68 288 880
E-mail : zuzana.jentnerova@petrzalka.sk
Kancelária č. 412, 4. poschodie

PhDr. Patrik Gabura, PhD.
Telefón: +421-2-68 288 841
E-mail: patrik.gabura@petrzalka.sk
Kancelária č. 408, 4. poschodie
vybavuje najmä: zvláštne užívanie komunikácií, vjazdy a pripojenia na miestne cesty, záväzné stanoviská CSO

Mgr. Kristína Valúšková
Telefón: +421-2-68 288 841
Mobil: +421 947 487 058
E-mail: kristina.valuskova@petrzalka.sk
Kancelária č. 408, 4. poschodie

 

Referát statickej dopravy

Mgr. Ivan Lučanič
Poverený vedením referátu mobility
Telefón: +421-2-68 288 939
Mobil: 0947 487 009
ivan.lucanic@petrzalka.sk
Kancelária č. 411, 4. poschodie

Ondrej Karácsony
Telefón: +421-2-68 288 939
ondrej.karacsony@petrzalka.sk
Kancelária č. 411, 4. poschodie

Miloš Michrina
Telefón: +421-2-68 288 842
Mobil: 0947 487 111
milos.michrina@petrzalka.sk
Kancelária č. 409, 4. poschodie

Martina Mazáková
Telefón: +421-2-68 288 842
Mobil: 0947 487 111
martina.mazakova@petrzalka.sk
Kancelária č. 409, 4. poschodie

Ing. Andrej Árva
Telefón: +421-2-68 288 939
Mobil: 0947 487 117
andrej.arva@petrzalka.sk
Kancelária č. 411, 4. poschodie

Ing. Irena Panáčková
Telefón: +421-2-68 288 923
Mobil: +421 947 487 055
irena.panackova@petrzalka.sk
Kancelária č. 410, 4. poschodie

web od 2day