Doprava, parkovanie a komunikácie

VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 13. februára 2020 o dopravnom značení TU.

Referát dopravy

Ing. Lívia Štulajterová
poverená vedením referátu dopravy
vybavuje najmä: Zriadenie vjazdu, posudzovanie investičných zámerov
Tel.: +421-2-68 288 841
E-mail : Livia.Stulajterova@petrzalka.sk
Kancelária 408, 4. poschodie

Anna Darovcová
vybavuje najmä: vyhradené parkovanie ŤZP (Lúky), dopravné opatrenia
Tel.: +421-2-68 288 845
E-mail : anna.darovcova@petrzalka.sk
Kancelária č. 407, 4.poschodie

Bc. Zdeněk Pek
vybavuje najmä zvláštne užívanie komunikácii
Tel.: +421-2-68 288 880
E-mail : zdenek.pek@petrzalka.sk
Kancelária č. 412, 4.poschodie

Zuzana Jentnerová
vybavuje najmä: vyhradené parkovanie FO/PO
Tel.: +421-2-68 288 880
E-mail : zuzana.jentnerova@petrzalka.sk
Kancelária č. 412, 4. poschodie

Referát mobility

Mgr. Ivan Lučanič
Poverený vedením referátu mobility
Telefón: +421-2-68 288 939
Mobil: 0947 487 009
ivan.lucanic@petrzalka.sk
Kancelária č. 411, 4. poschodie

Mgr. Barbora Filo
Telefón: +421-2-68 288 939
Mobil: 0947 487 111
barbora.filo@petrzalka.sk
Kancelária č. 410, 4. poschodie

Mgr. Miriam Gregová
Telefón: +421-2-68 288 939
Mobil: 0947 487 111
miriam.gregova@petrzalka.sk
Kancelária č. 410, 4. poschodie

Ondrej Karácsony
Telefón: +421-2-68 288 939
ondrej.karacsony@petrzalka.sk
Kancelária č. 411, 4. poschodie

Bc. Jana Kasáková
Telefón: +421-2-68 288 842
jana.kasakova@petrzalka.sk
Kancelária č. 409, 4. poschodie

Referát technických činností

Pavol Rajkovič
Poverený vedením referátu technických činností
Telefón: + 421-2-68 288 771
Mobil: +421 947 487 187
pavol.rajkovic@petrzalka.sk
Kancelária č, 522, 5. poschodie

Ing. Jarmila Abrahoimová
Telefón: +421-2-68 288 772
Mobil: +421 947 487 034
jarmila.abrahoimova@petrzalka.sk
Kancelária č. 321, 3. poschodie

Ing. Helena Grúniková
Telefón: +421-2-68 288 773
helena.grunikova@petrzalka.sk
Kancelária č. 320, 3. poschodie

web od 2day