Doprava a parkovanie

Oddelenie územného rozvoja a dopravy koordinuje zámery mestskej časti so zámermi mestskej dopravnej politiky, zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy pre oblasť cestného hospodárstva (cestný správny orgán) na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a účelových komunikáciách ako aj činnosť špeciálneho stavebného úradu pre tieto komunikácie. Pôsobnosť referátu dopravy a špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie.

Referát dopravy

Zuzana Jentnerová
Tel.: +421-2-68 288 880
E-mail : zuzana.jentnerova@petrzalka.sk
Kancelária č. 412, 4. poschodie

Anna Darovcová
Tel.: +421-2-68 288 845
E-mail : anna.darovcova@petrzalka.sk
Kancelária č. 407, 4.poschodie

Bc. Zdeněk Pek
Tel.: +421-2-68 288 880
E-mail : zdenek.pek@petrzalka.sk
Kancelária č. 412, 4.poschodie

Ing. Milan Raus
Zástupca vedúcej oddelenia
Tel.: +421-2-68 288 841
E-mail : milan.raus@petrzalka.sk
Kancelária č. 408, 4.poschodie

Mgr. Ľuboš Brichta
Tel.: +421-2-68 288 841
E-mail : lubos.brichta@petrzalka.sk
Kancelária č. 408, 4.poschodie

Referát špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie

Ing. Zuzana Masárová
Tel.: +421-2-68 288 842
zuzana.masarova@petrzalka.sk
Kancelária č. 409, 4.poschodie

Ing. Hedviga Kristová
Tel.: +421-2-68 288 843
hedviga.kristova@petrzalka.sk
Kancelária č. 410, 4.poschodie

web od 2day