Oprava hasičskej zbrojnice DHZ MČ Bratislava-Petržalka

Hlavným cieľom projektu je podpora ochrany pred požiarmi prostredníctvom čiastočnej rekonštrukcie a opravy budovy a priestorov hasičskej zbrojnice DHZO Petržalka.

Konkrétne ide o obnovu funkčnosti existujúcej budovy zbrojnice a garážového státia pre dve hasičské vozidlá. Hlavným problémom je podtekanie obvodového múru budovy na strane od garáží až po vstupné dvere.

Rekonštrukcia budovy bude tiež zahŕňať výmenu okien na celej požiarnej zbrojnici. Výmenou výplňových otvorových konštrukcií príde k zvýšeniu energetickej hospodárnosti budovy. Ďalšou plánovanou aktivitou je oprava múrov v zasadacej miestnosti, pretože steny v rámci nej sú vlhké a napadnuté plesňou, čo je nebezpečné pre zdravie členov dobrovoľného hasičského zboru. Príde tiež k vymaľovaniu zasadacej miestnosti a výmene linolea v tejto miestnosti.

V rámci garážových státí pre 2 hasičské vozidlá prebehne vystierkovanie a natretie vnútorných priestorov garáže ako aj výmena garážovej brány.

Rekonštrukciou a opravou zbrojnice sa dosiahne zlepšenie existujúceho stavu hasičskej zbrojnice, zlepšenie podmienok práce zasahujúcich hasičov zdržujúcich sa v priestoroch hasičskej zbrojnice a v garáži ako aj čiastočné zníženie energetickej náročnosti budovy hasičskej zbrojnice.

V súčasnej dobe je budova zbrojnice dlhodobým používaním vo veľmi opotrebovanom a dezolátnom stave, nakoľko ju viac ako 10 rokov používali požiarnici hlavného mesta Bratislavy ako satelitnú stanicu pre Petržalku v 24 hodinovej nepretržitej službe po celý rok.

Rozsah aktivít projektu:

Vonkajšie práce – Oprava sokla a fasády budovy: oprava vonkajšieho sokla a obvodovej omietky budovy.
Oprava vnútorných priestorov – Zasadačka a Garáž: oprava zasadačky, vymaľovanie zasadacej miestnosti a chodby, výmena linolea v zasadačke, oprava vnútorných priestorov garáže.
Výmena garážovej brány – dodávka a montáž garážovej brány.
Výmena okien: dodávka a montáž okien.

web od 2day