Organizácia školského roka

Školský rok sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku sa končí 31. januára 2020 (piatok) a druhý polrok začne 4. februára 2020 (utorok). Školský rok končí 30. júna 2020 (utorok).

Podrobnosti o organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materských škôl počas školských prázdnin ustanovuje § 2 ods. 6 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole. Prevádzka každej materskej školy zaradenej v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky bez ohľadu na jej zriaďovateľa sa v čase letných prázdnin prerušuje nepretržite najmenej na tri týždne.

 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020
Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
Jesenné 29. október 2019 (utorok) 30. október-31. október 2019 4. november 2019(pondelok)
Vianočné 20. december 2019 (piatok) 23. december 2019 – 7. január 2020 8. január 2020 (streda)
Polročné 31. január 2020 (piatok) 3. február 2020 (pondelok) 4. február 2020 (utorok)
Jarné Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj 14. február 2020 (piatok) 17. február – 21. február 2020 24. február 2020 (pondelok)
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj 21. február 2020 (piatok) 24. február-28. február 2020 2. marec 2020 (pondelok)
Košický kraj, Prešovský kraj 28. február 2020 (piatok) 2. marec – 6. marec 2020 9. marec 2020 (streda)
Veľkonočné 8. apríl 2020 (streda) 9. – 14. apríl 2020 15. apríl 2020 (streda)
Letné 30. jún 2020 (utorok) 1. júl – 31. august 2020 2. september 2020 (streda)

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2020, T9-2020) sa uskutoční 1. apríla 2020 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a 2. apríla 2020 (štvrtok) z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, náhradný termín testovania je stanovený na 15. a 16 apríla 2020 (streda, štvrtok).

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (testovanie 5-2019 alebo T5-2019) sa uskutoční 20. novembra 2019 (streda) vo všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Organizácia školského roka 2019/2020
Organizácia školského roka 2018/2019
Organizácia školského roka 2017/2018
Organizácia školského roka 2016/2017
Organizácia školského roka 2015/2016
Organizácia školského roka 2014/2015
Organizácia školského roka 2013/2014
Organizácia školského roka 2012/2013
Organizácia školského roka 2011/2012
Organizácia školského roka 2010/2011

web od 2day