Organizácia školského roka

Školský rok sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku sa končí 31. januára 2019 (štvrtok) a druhý polrok začne 4. februára 2019 (pondelok). Školský rok končí 28. júna 2019 (piatok).

Podrobnosti o organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materských škôl počas školských prázdnin ustanovuje § 2 ods. 6 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole. Prevádzka každej materskej školy zaradenej v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky bez ohľadu na jej zriaďovateľa sa v čase letných prázdnin prerušuje nepretržite najmenej na tri týždne.

 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019
Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
Jesenné 30. október 2018 (utorok) 31. október-2. november 2018 5. november 2018(pondelok)
Vianočné 21. december 2018 (piatok) 23. december 2018 – 7. január 2019 8. január 2019 (utorok)
Polročné 31. január 2019 (štvrtok) 1. február 2019 (piatok) 4. február 2019 (pondelok)
Jarné Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj 1. marec 2019 (piatok) 4. – 8. marec 2019 11. marec 2019 (pondelok)
Košický kraj, Prešovský kraj 15. február 2019 (piatok) 18.-22. február 2019 25. február 2019 (pondelok)
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj 22. február 2019 (piatok) 25. február – 1. marec 2019 4. marec 2019 (pondelok
Veľkonočné 17. apríl 2019 (streda) 18. – 23. apríl 2019 24. apríl 2019 (streda)
Letné 28. jún 2019 (piatok) 1. júl – 31. august 2019 2. september 2019 (pondelok)

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2019, T9-2019) sa uskutoční 3. apríla 2019 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a 4. apríla 2019 (štvrtok) z predmetov ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra, náhradný termín testovania je stanovený na 16. a 17 apríla 2019 (utorok, streda).

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (testovanie 5-2018 alebo T5-2018) sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda) vo všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Organizácia školského roka 2018/2019
Organizácia školského roka 2017/2018
Organizácia školského roka 2016/2017
Organizácia školského roka 2015/2016
Organizácia školského roka 2014/2015
Organizácia školského roka 2013/2014
Organizácia školského roka 2012/2013
Organizácia školského roka 2011/2012
Organizácia školského roka 2010/2011

web od 2day