Organizácia školského roka

Školský rok sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017. Školské vyučovanie v prvom polroku sa končí 31. januára 2018 (streda) a druhý polrok začne 1. februára 2018 (štvrtok). Školský rok končí 29. júna 2018 (piatok).

Podrobnosti o organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materských škôl počas školských prázdnin ustanovuje § 2 ods. 6 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole. Prevádzka každej materskej školy (bez ohľadu na jej zriaďovateľa) sa v čase letných prázdnin prerušuje nepretržite najmenej na tri týždne.

 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2017/2018
Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
Jesenné 27. október 2017 (piatok) 28. – 31. október 2017 2. november 2017 (štvrtok)
Vianočné 22. december 2017 (piatok) 23. december 2017 – 5. január 2018 8. január 2018 (pondelok)
Polročné 1. február 2018 (štvrtok) 2. február 2018 (piatok) 5. február 2018 (pondelok)
Jarné Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj 16. február 2018 (piatok) 19. – 23. február 2018 26. február 2018 (pondelok)
Košický kraj, Prešovský kraj 23. február 2018 (piatok) 26. február – 2. marec 2018 5. marec 2018 (pondelok)
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj 2. marec 2018 (piatok) 5. – 9. marec 2018 12. marec 2018 (pondelok)
Veľkonočné 28. marec 2018 (streda) 29. marec – 3. apríl 2018 4. apríl 2018 (streda)
Letné 29. jún 2018 (piatok) 2. júl – 31. august 2018 3. september 2018 (pondelok)

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2017 sa uskutoční 21. marca 2018 (streda), náhradný termín testovania sa uskutoční 5. apríla 2018 (štvrtok). Testovanie sa uskutoční z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyka a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných škôl a stredných škôl na základe poverenia odboru školstva okresného úradu v sídle kraja poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety.

Na vybraných základných školách bude vo februári 2018 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9. Informácie o Testovaní 9-2016 sú zverejnené TU.

Organizácia školského roka 2017/2018
Organizácia školského roka 2016/2017
Organizácia školského roka 2015/2016
Organizácia školského roka 2014/2015
Organizácia školského roka 2013/2014
Organizácia školského roka 2012/2013
Organizácia školského roka 2011/2012
Organizácia školského roka 2010/2011

web od 2day