Organizácia školského roka

Školský rok sa začína 1. septembra 2022. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023 (utorok) a školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2023 (streda) a končí sa 30. júna 2023 (piatok). Prevádzka každej materskej školy sa počas školských prázdnin bude zabezpečovať v súlade s informatívnym materiálom „Materská škola a školské prázdniny“, zverejneným TU.

 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2022/2023
Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
Jesenné 27. október 2022
(štvrtok)
28. október-31. október 2022 2. november 2022
(streda)
Vianočné 22. december 2022 (štvrtok) 23. december 2022-7. január 2023 9. január 2023
(pondelok)
Jarné Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj 17. február 2023
(piatok)
20. február-24. február 2023 27. február 2023
(pondelok)
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj 24. február 2023
(piatok)
27. február-3. marec 2023 6. marec 2023
(pondelok)
Košický kraj, Prešovský kraj 3. marec 2023
(piatok)
6. marec-10. marec 2023 13. marec 2023
(pondelok)
Veľkonočné 5. apríl 2023
(streda)
6. apríl-11. apríl 2023 12. apríl 2023
(streda)
Letné 30. jún 2023
(piatok)
1. júl -31. august 2023 4. september 2023
(pondelok)

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9 2023 alebo T9 2023) sa uskutoční 22. marca 2023 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským), maďarský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským) a 23. marca 2023 (štvrtok) z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským), ukrajinský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským). Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií a tanečných konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom a 1. ročníka stredných škôl s päťročným vzdelávacím programom prijatí na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy.

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

Testovanie žiakov sa uskutoční vo všetkých základných školách z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) a maďarský jazyk a literatúra (v ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským).

Testovanie žiakov sa uskutočňuje podľa vzdelávacích štandardov pre 1. – 5. ročník štátneho vzdelávacieho programu pre prvý a pre druhý stupeň ZŠ a sleduje jeho obsahovú a výkonovú zložku.

Prihlasovanie žiakov na Testovanie 5 sa uskutoční v termíne 14. – 30. november 2022.

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ

Na základe § 58 písm. p) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uskutoční testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov základných škôl v termíne od 6. 9. 2022 do 28. 10. 2022. Výsledky žiakov zadajú školy najneskôr do 30. novembra 2022.

Organizácia školského roka 2022/2023
Organizácia školského roka 2021/2022
Organizácia školského roka 2020/2021
Organizácia školského roka 2019/2020
Organizácia školského roka 2018/2019
Organizácia školského roka 2017/2018
Organizácia školského roka 2016/2017
Organizácia školského roka 2015/2016
Organizácia školského roka 2014/2015
Organizácia školského roka 2013/2014
Organizácia školského roka 2012/2013
Organizácia školského roka 2011/2012
Organizácia školského roka 2010/2011

web od 2day