Školské jedálne pri MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti

Šustekova 33, 851 04 Bratislava
Mgr. Sylvia Ballová – vedúca
Mobil: 0947 487 471
sjsustekova@petrzalka.sk

Röntgenova 16, 851 01 Bratislava
Helena Mikulášiková – vedúca
Mobil: 0947 487 451
sjrontgenova@petrzalka.sk

Jankolova 8, 851 04 Bratislava
Veronika Brozmanová – vedúca
Mobil: 0947 487 464
sjjankolova@petrzalka.sk

Haanova 9, 851 04 Bratislava
Veronika Brozmanová – vedúca
Mobil: 0947 487 464
sjhaanova@petrzalka.sk

Iľjušinova 1, 851 01 Bratislava
Darina Fazekašová – vedúca
Mobil: 0947 487 453
sjiljusinova@petrzalka.sk

Holíčska 30, 851 05 Bratislava
Tatiana Melušová – vedúca
Mobil: 0947 487 484
sjholicska30@petrzalka.sk

Gessayova 31, 851 03 Bratislava
Mgr. Sylvia Ballová – vedúca
Mobil: 0947 487 471
sjgessayova31@petrzalka.sk

Strečnianska 2, 851 05 Bratislava
Janette Kovácsová – vedúca
Mobil: 0947 487 448
sjstrecnianska@petrzalka.sk

Lietavská 1, 851 06 Bratislava
Katarína Jasencová – vedúca
Mobil: 0947 487 479
sjlietavska@petrzalka.sk

Ševčenkova 35, 851 01 Bratislava
Petra Plevková – vedúca
Mobil: 0947 487 435
sjsevcenkova@petrzalka.sk

Bohrova 1, 851 01 Bratislava
Mária Mackovičová – vedúca
Mobil: 0947 487 473
sjbohrova@petrzalka.sk

Bulíkova 25, 851 04 Bratislava
Tatiana Melušová – vedúca
Mobil: 0947 487 484
sjbulikova@petrzalka.sk

Rovniankova 8, 851 02 Bratislava
Bc. Róbert Maťaš – vedúci
Mobil: 0947 487 467
sjrovniankova@petrzalka.sk

Macharova 1, 851 01 Bratislava
Soňa Záhorcová – vedúca
Mobil: 0947 487 939
sjmacharova@petrzalka.sk

Pifflova 10, 851 01 Bratislava
Zuzana Nosková ml. – vedúca
Mobil: 0947 487 446
sjpifflova@petrzalka.sk

Bzovícka 6, 851 07 Bratislava
Hana Jankovičová – vedúca
Mobil: 0947 487 470
sjbzovicka@petrzalka.sk

Turnianska 6, 851 07 Bratislava
Iveta Siebenstichová – vedúca
Mobil: 0947 487 443
sjturnianska@petrzalka.sk

Bradáčova 4, 851 02 Bratislava
Iveta Siebenstichová – vedúca
Mobil: 0947 487 443
sjbradacova@petrzalka.sk

Lachova 31, 851 03 Bratislava
Bc. Róbert Maťaš – vedúci
Mobil: 0947 487 467
sjlachova@petrzalka.sk

Vyšehradská 17, 851 06 Bratislava
Miroslav Ovad – vedúci
Mobil: 0947 487 455
sjvysehradska@petrzalka.sk

Fedinova 7, 851 01 Bratislava
Petra Plevková – vedúca
Mobil: 0947 487 435
sjfedinova@petrzalka.sk

Fialová 12, 851 07 Bratislava (výdajná školská jedáleň)
Miroslav Ovad – vedúci
Mobil: 0947 487 455

Tupolevova 20, 851 01 Bratislava
Eva Černá – vedúca
Telefón: +421-2-20 763 823
sjtupolevova@gmail.com

Budatínska 61, 851 06 Bratislava
Darina Fazekašová – vedúca
Telefón: +421-2-63 829 207
sjbudatinska@gmail.com

Černyševského 8, 851 01 Bratislava
Zlatica Knotková – vedúca
Mobil: 0947 487 708
jedalen@zscerba.petrzalka.sk

Holíčska 50, 851 05 Bratislava
Veronika Siebenstichová – vedúca
Telefón: +421-2-63 827 103
jedalen@zsholicska.sk

Gessayova 2, 851 03 Bratislava
Martina Durajová – vedúca
Telefón: +421-2-62 319 240
Mobil: 0947 487 764
sjgessayova@gmail.com

Prokofievova 5, 851 01 Bratislava
Soňa Záhorcová – vedúca
Mobil: 0947 487 939
jedalen@zsprokofievova.petrzalka.sk

Nobelovo nám. 6, 851 01 Bratislava
Erika Mikušová – vedúca
Telefón: +421-2-62 243 984
jedalen.nobelba@gmail.com

Dudova 2, 851 02 Bratislava
Tatjana Bušniaková – vedúca
Mobil: 0947 487 732
tatjana.busniakova@zsdudova.sk

Lachova 1, 851 03 Bratislava
Emília Sedničková – vedúca
Telefón: +421-2-62 314 425
kuchyna@zslachova.sk

Turnianska 10, 851 07 Bratislava
Daniela Vrábliková – vedúca
Telefón: 0905 347 274
turnianskasj10@gmail.com

Pankúchova 4, 851 04 Bratislava
Mária Zajarnaja – vedúca
Telefón: +421-2-62 311 109
sjpankuchova@gmail.com

web od 2day