Školské jedálne pri MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti

Šustekova 33, 851 04 Bratislava
Helena Mikulášiková – vedúca
Telefón: +421-2-62 410 940

Röntgenova 16, 851 01 Bratislava
Helena Mikulášiková – vedúca
Telefón: +421-2-63 451 217

Jankolova 8, 851 04 Bratislava
Tatjana Bušniaková – vedúca
Telefón: +421-2- 62 520 562

Haanova 9, 851 04 Bratislava
Tatjana Bušniaková – vedúca
Telefón: +421-2-62 312 540

Iľjušinova 1, 851 01 Bratislava
Darina Fazekašová – vedúca
Telefón: +421-2-63 823 283

Holíčska 30, 851 05 Bratislava
Iveta Siebenstichová – vedúca
Telefón: +421-2-63 813 495

Gessayova 31, 851 03 Bratislava
Martina Durajová – vedúca
Telefón: +421-2-62 315 680

Strečnianska 2, 851 05 Bratislava
Janette Kovácsová – vedúca
Telefón: +421-2-63 828 907

Lietavská 1, 851 06 Bratislava
Katarína  Jasencová – vedúca
Telefón: +421-2-63 837 835

Ševčenkova 35, 851 01 Bratislava
Mária Mackovičová – vedúca
Telefón: +421-2-63 813 148

Bohrova 1, 851 01 Bratislava
Mária Mackovičová – vedúca
Telefón: +421-2-63 451 837

Bulíkova 25, 851 04 Bratislava
Ing.  Jana Labdafská – vedúca
Telefón: +421-22 62 413 419

Rovniankova 8, 851 02 Bratislava
Zuzana Nosková – vedúca
Telefón: +421-2-63 824 849

Macharova 1, 851 01 Bratislava
Zuzana Nosková ml. – vedúca
Telefón: +421-2-62 240 056

Pifflova 10, 851 01 Bratislava
Zuzana Nosková ml. – vedúca
Telefón: +421-2-62 241 844

Bzovícka 6, 851 07 Bratislava
Iveta Siebenstichová – vedúca
Telefón: +421-2-63 827 414

Turnianska 6, 851 07 Bratislava
Iveta Siebenstichová – vedúca
Telefón: +421-2-63 829 523

Bradáčova 4, 851 02 Bratislava
Mária Zajarnaja – vedúca
Telefón: +421-2-63 531 615

Lachova 31, 851 03 Bratislava
Janette Kovácsová – vedúca
Telefón: +421-2-62 310 292

Vyšehradská 17, 851 06 Bratislava
Mária Zajarnaja – vedúca
Telefón: +421 903 493 396

Tupolevova 20, 851 01 Bratislava
Eva Černá – vedúca
Telefón: +421-2-20 763 823

Budatínska 61, 851 06 Bratislava
Darina Fazekašová – vedúca
Telefón: +421-2-63 829 207

Černyševského 8, 851 01 Bratislava
Zlatica Knotková – vedúca
Telefón: +421-2-62 244 108

Holíčska 50, 851 05 Bratislava
Jitka Kochanová – vedúca
Telefón: +421-2-63 827 103

Gessayova 2, 851 03 Bratislava
Martina Durajová – vedúca
Telefón: +421-2-62 319 240

Prokofievova 5, 851 01 Bratislava
Soňa Záhorcová – vedúca
Telefón: +421-2-63 825 186

Nobelovo nám. 6, 851 01 Bratislava
Erika Mikušová – vedúca
Telefón: +421-2-62 243 984

Dudova 2, 851 02 Bratislava
Vlasta Čechovičová – vedúca
Telefón: +421-2-63 825 198

Lachova 1, 851 03 Bratislava
Zlatica Knotková – vedúca
Telefón: +421-2-62 314 425

Turnianska 10, 851 07 Bratislava
Daniela Vrábliková – vedúca
Telefón: 0905 347 274

Pankúchová 4, 851 04 Bratislava
Mária Zajarnaja – vedúca
Telefón: +421-2-62 311 109

web od 2day