Pomoc ľuďom bez domova

Mestská časť Bratislava-Petržalka pravidelne prostredníctvom pracovníkov sociálneho oddelenia monitoruje bezdomovcov v Petržalke. Poskytuje im poradenstvo a informácie, kde môžu požiadať o pomoc, alebo im mestská časť, pri splnení určitých podmienok, môže poskytnúť sociálnu výpomoc. Okrem priamej pomoci mestská časť podporuje poskytovaním dotácií občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré pomáhajú občanom bez prístrešia.

Občianske združenie Vagus realizuje v Bratislave terénnu sociálnu prácu s ľuďmi bez domova – Streetwork. Keď občania nájdu človeka bez domova, ktorý potrebuje pomoc, môžu kontaktovať pracovníkov združenia na SOS linku pomoci ľuďom bez domova 0949 655 555.

V zimnom období včasná pomoc často znamená záchranu života pred zmrznutím, či podchladením. Priemerný dojazd za človekom bez domova počas služby je 20 minút. Streetworkeri idú po telefonáte kontaktovať človeka bez domova tak rýchlo, ako je to v danej situácii možné a pomôcť mu ako napríklad transportom do nocľahárne či privolaním záchranky. Ak nie je možné prísť (napr. z dôvodu, že riešia iný prípad), inštruujú volajúceho človeka ako má v danej situácii konať. SOS linka na pomoc ľuďom bez domova 0949 655 555 slúži tiež ako zdroj informácii pre verejnosť, kde a ako môžu pomôcť bezdomovcom, či už darovaním šatstva, jedla a pod. V prípade vypnutého telefónu je možné zanechať odkaz a pracovníci po príchode na službu kontaktujú volajúceho.

Služby, ktoré streetwork poskytuje:

• základné poradenstvo a pomoc pri vybavovaní dokladov (občiansky preukaz, rodný list) bývania, práce, trvalého pobytu a pod.,
• ošetrenie – dezinfekcia otvorených rán a menších poranení, prvotná diagnostika a distribúcia klienta,
• motivačný rozhovor zameraný na zmenu svojej situácie,
• poskytnutie infoletáku o konkrétnej službe,
• ľudský kontakt – na jednej strane streetworkeri poskytujú odbornú pomoc (napr. vo forme poradenstva), na druhej strane poskytujú ľudský kontakt, ktorý u ľudí bez domova dlhodobo absentuje,
• sociálna asistencia na úradoch, u lekára, na súde a pod.,
• krízová intervencia pri ohrození života u ľudí bez domova,
• kontaktovanie rodiny klienta,
• distribuovanie klienta na inú organizáciu,
• transport v ohrození do nocľahárne, na pohotovosť k lekárovi a pod.,
• výdaj stravy – teplé nápoje a pečivo v teréne, polievka na stacionárnych miestach,
• výdaj šatstva, diek, spacích vakov.

Viac informácií o práci o.z. Vagus získate na internetovej stránke www.vagus.sk, alebo na http://www.facebook.com/StreetworkOZVagus.

DOMEC – je denné nízkoprahové a integračné centrum.
Mýtna 33, 811 07 Bratislava
Telefón: +421910 302 257
V pracovné dni od 9:00 do 17:00

DOMOV PRE KAŽDÉHO o. z.
Hradská 2C, Bratislava
Telefón: +421 915 894 925
Mobil: +421 903 353 515
www.domovprekazdeho.szm.com
Domov pre každého je občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova. Poskytuje ubytovanie v útulkoch na Hradskej ulici a na Ivánskej ceste. Zabezpečuje prevádzku Strediska osobnej hygieny.

OKRAJ o.z
Gercenova 8/H
Telefón: +421 948 119 024
E-mail: ozokraj@ozokraj.sk
www.ozokraj.sk
Cieľom občianskeho združenia OKRAJ je vytvorenie komplexnej sociálnej služby, ktorá spája pracovné príležitosti so vzdelávaním prostredníctvom chránenej dielne. Klientmi sú zdravotne ťažko postihnutí ľudia na okraji spoločnosti bez domova, ktorí ešte nevzdávajú svoj boj o začlenenie sa do normálneho života

DEPAUL Slovensko n.o.
Telefón: +421-2-54 432 128
E-mail:info@depaulslovensko.org
www.depaulslovensko.org
Prevádzkuje v Bratislave dve zariadenia, v ktorých sa stará o ľudí bez domova a to:
– nízkoprahová Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul na Ivánskej ceste 32 a
– útulok sv. Lujzy de Marillac na ul Hattalova 1070/6 s celodennou opaterou pre ľudí bez domova, ktorých celková situácia je skomplikovaná ich zdravotným stavom.
Podmienkou prijatia je skutočnosť, že klient nemá kam ísť, je chorý, resp. prepustený z nemocnice.

MISIONÁRKY LÁSKY BETLEHEM

Rovniankova 10, 851 03 Bratislava
Telefón: +421-2-63 810 754
Možnosti krátkodobého ubytovania pre mužov, stredisko osobnej hygieny, poskytovanie ošatenia a jedného teplého jedla ľuďom bez prístrešia.

web od 2day