Domáce tiesňové volanie

Oddelenie sociálnych vecí Mestskej časti Bratislava-Petržalka a Asociácia samaritánov Slovenskej republiky pripravili pre občanov s trvalým pobytom v Petržalke novú telefónnu asistenčnú službu.

Chceme, aby ste Vy alebo Vaši blízki mohli viesť samostatný život vo vlastnom domove a pritom mali záruku okamžitej pomoci v prípade potreby. Z toho dôvodu Vám priníšame telefonickú asistenčnú linku. Vďaka nej si môžete dopriať život nezávislý, ale bez pocitu samoty. Už sa nemusíte trápiť kvôli svojej bezpečnosti, alebo sa obávať, či sú Vaši blízki v poriadku. Domáce tiesňové volanie Vám umožní byť pod kontrolou 7 dní v týždni a 24 hodín denne. Pomôže sa Vám zbaviť strachu a nepríjemného pocitu, že v ťažkej chvíli, alebo v núdzi ostanete sami. Každoročne nemalý počet seniorov spadne vo svojej domácnosti, alebo sa im výrazne zhorší zdravotný stav, pričom je nevyhnutné okamžite privolať záchranu. Mnohokrát, však boli seniori žijúci osamotene, nájdení v bezmocnosti „na zemi“, neschopní dosiahnuť na telefón a privolať si pomoc. Najbližšípríbuzní taktiež prežívajú obavu, že ich blízky človek nebude mať pomoc celé hodiny, v extrémnom prípade aj dni. Bezmocnosť je skutočný stav núdze.

Častým problémom seniorov a zdravotne postihnutých ľudí je strach z osamelosti a hlavne strach z toho, že v prípade krízovej situácie sa nebudú môcť dovolať akejkoľvek pomoci. V mnohých prípadoch žije klient izolovane, bez akejkoľvek komunikácie s rodinou, alebo so susedmi a z jeho pohľadu je jediným riešením presun do sociálneho zariadenia. Toto riešenie je však v mnohých prípadoch zbytočné a pre mnohých klientov bezpochyby veľmi traumatizujúce. Služba domáceho tiesňového volania podporuje nové sociálne trendy. Hlavným cieľom služby je znížiť zdravotné a sociálne riziká€starých alebo postihnutých osôb. Prínosom je nielen jednoduché ovládanie tlačítka na náramku čo ocenia občania s obmedzenou pohyblivosťou, ale aj skutočnosť, že pomáha zdravotne postihnutým osobám a seniorom vo vysokom veku prežiť svoj život dôstojne, podľa svojich prianí a v prirodzenom prostredí.

Domáce tiesňové volanie sa inštaluje cez analógovú (pevnú) telefónnu linku. Klient má na ruke náramok s tlačítkom, prostredníctvom ktorého vie vyslať núdzový signál. Veríme, že prinesieme do Vášho života pocit bezpečia a istoty. Pre bližšie informácie sa obráťte na oddelenie sociálnych vecí mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíková 17, 5. poschodie, číslo dverí 501 alebo telefonicky 02/68 288 857.

web od 2day