Vlastníci kritérií modelu CAF

1. kritérium
VODCOVSTVO
Bc. Miloslava Podmajerská
Ing. Miroslav Štefánik

2. kritérium
STRATÉGIA A PLÁNOVANIE
Ing. Julián Lukáček
Ing. Maroš Hrádela

 

3. kritérium
ZAMESTNANCI
PhDr. Zlatica Havlíková

4. kritérium
PARTNERSTVÁ A ZDROJE
Mgr. Veronika Redechová
Mgr. Jana Jecková

 

5. kritérium
PROCESY
PhDr. Denisa Paulenová
Ing. arch. Zuzana Kordošová

6. kritérium
VÝSLEDKY VO VZŤAHU K OBČANOVI
Ing. Peter Janičina,
Mgr. Iveta Strapcová,
Ing. Miroslava Franzová

 

7. kritérium
VÝSLEDKY VO VZŤAHU K ZAMESTNANCOM
PhDr. Zlatica Havlíková
Bc. Peter Kostka
Mgr. Tomáš Mateička

8. kritérium
VÝSLEDKY VO VZŤAHU K SPOLOČNOSTI
Mgr. Alena Halčáková
Daniela Podolayová

 

9. kritérium
KĽÚČOVÉ VÝSLEDKY SPOLOČNOSTI
Ing. Julián Lukáček
Bc. Miloslava Podmajerská

GARANTI PROJEKTU:
Ing. Vladimír Bajan
Ing. Miroslav Štefánik
METODIČKA PROJEKTU:
Mgr. Andrea Jančeková

Caf-tím
CAF tím

web od 2day