Európsky sociálny fond

Zabezpečuje činnosť a agendu nezamestnaných občanov, ktorí sú vedení na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave a vykonávajú aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 a formou dobrovoľníckych služieb podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších prepisov.

Ing. Milan Rešetka
Tel.: +421-2-68 288 850
E- mail: milan.resetka@petrzalka.sk
Kancelária č. 419, 4. poschodie

web od 2day