Životné prostredie

Oddelenie životného prostredia zabezpečuje plnenie úloh na úseku tvorby a ochrany všetkých zložiek životného prostredia, prírody, chovu a ochrany zvierat. Svoju činnosť v rozsahu, stanovenom príslušnými ustanoveniami právnych predpisov, vykonáva v súlade so zákonmi a všeobecne záväznými nariadeniami. Legislatíva v oblasti životného prostredia.

Referát zelene Referát čistoty a poriadku

Dôležité informácie a dokumenty v oblasti životného prostredia TU

– Kosbu v Petržalke zabezpečuje referát správy verejných priestranstiev. Kontakt: kosenie@petrzalka.sk.

Daň za psa a evidenciu psov vybavuje finančné oddelenie, tel.: +421-2-68 288 883.

– Vraky a staré vozidlá vybavuje od 01.01.2021 referát mobility na vraky@petrzalka.sk

Referát zelene

Bc. Adrián Ševeček, MPA – rozkopávkové práce, užívane verejného priestranstva v zeleni, studne, závlahy a fontány
Tel.: +421-2-68 288 820
Mobil: +421 947 487 049
E-mail: adrian.sevecek@petrzalka.sk
Kancelária č. 412, 4. poschodie

Referát zelene

Ing. Tatiana Rattayová – verejná zeleň, Dvory IV., V., VI., Stará Petržalka, Háje (časť medzi Bosáková a Einsteinová)
Tel.: +421-2-68 288 912
Mobil: +421 947 487 046
E-mail: tatiana.rattayova@petrzalka.sk
Kancelária č. 416, 4. poschodie

Ing. Dagmar Krempaská – verejná zeleň, Lúky (okrem Lúky I., VI.), Južné mesto, Slnečnice
Tel.: +421-2-68 288 849
Mobil: +421 947 487 048
E-mail: dagmar.krempaska@petrzalka.sk
Kancelária č. 418, 4. poschodie

Ing. Barbora Bajusová – verejná zeleň, Háje (okrem časti medzi Bosáková a Einsteinová) a Ovsište
Tel.: +421-2-68 288 912
Mobil: +421 947 487 044
E-mail: barbora.bajusova@petrzalka.sk
Kancelária č. 416, 4. poschodie

Mgr. Jana Kuzmová – verejná zeleň Dvory I., II., III., Lúky I., VI.
Tel.: +421-2-68 288 849
Mobil: +421 947 487 045
E-mail: jana.kuzmova@petrzalka.sk
Kancelária č. 418, 4. poschodie

Ing. Terézia Mesíčková – predzáhradky, tvorba zelene, postreky pagaštanov, dotácie
Tel.: +421-2-68 288 820
Mobil: +421 947 487 047
E-mail: terezia.mesickova@petrzalka.sk
Kancelária č. 412, 4. poschodie

Ing. Andrej Pažitný – verejná zeleň – extravilán, vianočný strom, výsadba kvetinových lúk a budovanie vodozádržných opatrení
Tel.: +421-2-68 288 848
Mobil: +421 947 487 226
E-mail: andrej.pazitny@petrzalka.sk
Kancelária č. 420, 4. poschodie

Referát čistoty a poriadku

Mgr. Tatiana Hajčík Stanová – odpady: Háje, Ovsište, Dvory; dotácie na kontajnerové stanovištia, chov psov a zvieratá, deratizácia
poverená vedením referátu
Tel.: +421-2-68 288 796
Mobil: +421 947 487 227
E-mail: tatiana.stanova@petrzalka.sk
Kancelária č. 422, 4. poschodie

Bc. Zuzana Brzová – odpady: Dvory
Tel.: +421-2-68 288 851
Mobil: +421 947 487 228
zuzana.brzova@petrzalka.sk
Kancelária č. 420, 4. poschodie

Mgr. Ľubica Boršová – odpady: Lúky; rybárske lístky
Tel.: +421-2-68 288 852
Mobil: +421 947 487 225
E- mail: lubica.borsova@petrzalka.sk
Kancelária č. 419, 4. poschodie

chov psov, zvieratá, deratizácia
E-mail: pesvpetrzalke@petrzalka.sk

Poznámka:Daň za psa a evidenciu psov vybavuje finančné oddelenie, tel.: +421-2-68 288 883.

 

Vraky a staré vozidlá vybavuje od 01.01.2021 referát mobility na vraky@petrzalka.sk.

web od 2day