Životné prostredie

Oddelenie životného prostredia zabezpečuje plnenie úloh na úseku tvorby a ochrany všetkých zložiek životného prostredia, prírody, chovu a ochrany zvierat. Svoju činnosť v rozsahu, stanovenom príslušnými ustanoveniami právnych predpisov, vykonáva v súlade so zákonmi a všeobecne záväznými nariadeniami. Pôsobosť referátov oddelenia životného prostredia; Legislatíva v oblasti životného prostredia.

Petržalská samospráva sa rozhodla zverejňovať tých, ktorí si neplnia svoje povinnosti. Preto prinášame zoznamy nezodpovedných majiteľov pozemkov a starých vozidiel, ktoré pravidelne aktualizujeme.

 

 

 

Kosbu v Petržalke zabezpečuje referát správy verejných priestranstiev. Kontakt: kosenie@petrzalka.sk, tel. číslo: 0947 487 545 (zodpovedný zamestnanec: Mgr. Peter Slovák).

PaedDr. Bc. Daniela Vašková Kasáková
Tel.: +421-2-68 288 847
E-mail: daniela.kasakova@petrzalka.sk
Kancelária č. 414, 4. poschodie

Ing. Dagmar Krempaská – verejná zeleň, Lúky (okrem Lúky I., VI.), Južné mesto, Slnečnice
Tel.: +421-2-68 288 849
E-mail: dagmar.krempaska@petrzalka.sk
Kancelária č. 418, 4. poschodie

Referát zelene

Ing. Eva Čevelová – predzáhradky, tvorba zelene
Tel.:
E-mail:
Kancelária č. 417, 4. poschodie

Ing. Tatiana Rattayová – verejná zeleň, Dvory IV., V., VI., Stará Petržalka, Háje (časť medzi Bosáková a Einsteinová)
Tel.: +421-2-68 288 912
E-mail: tatiana.rattayova@petrzalka.sk
Kancelária č. 416, 4. poschodie

Ing. Barbora Bajusová – verejná zeleň, Háje (okrem časti medzi Bosáková a Einsteinová) a Ovsište
Tel.: +421-2-68 288 912
E-mail: barbora.bajusova@petrzalka.sk
Kancelária č. 416, 4. poschodie

Mgr. Jana Kuzmová – verejná zeleň Dvory I., II., III., Lúky I., VI., predzáhradky, tvorba zelene
Tel.: +421-2-68 288 849
E-mail: jana.kuzmova@petrzalka.sk
Kancelária č. 418, 4. poschodie

Poznámka: Daň za psa a evidenciu psov vybavuje finančné oddelenie, tel.: +421-2-68 288 883.

Mgr. Tatiana Hajčík Stanová – odpady: Háje, Ovsište; dotácie na kontajnerové stanovištia
Tel.: +421-2-68 288 796
E-mail: tatiana.stanova@petrzalka.sk
Kancelária č. 422, 4. poschodie

Referát čistoty a poriadku

Mgr. Ľubica Boršová – odpady: Lúky; rybárske lístky
Tel.: +421-2-68 288 852
E- mail: lubica.borsova@petrzalka.sk
Kancelária č. 419, 4. poschodie

Ing. Ladislav Milincký – staré vozidlá, vraky
Tel.: +421-2-68 288 796
E-mail: ladislav.milincky@petrzalka.sk
Kancelária č. 422, 4. poschodie

Ing. Andrej Pažitný – odpady: Dvory, Zadunajec
Tel.: +421-2-68 288 851
E-mail: andrej.pazitny@petrzalka.sk
Kancelária č. 420, 4. poschodie

Mgr. Veronika Berner Ďurinová – chov psov, zvieratá, deratizácia
Tel.: +421-2-68 288 850
E-mail: veronika.durinova@petrzalka.sk
Kancelária č. 421, 4. poschodie

web od 2day