Životné prostredie

Oddelenie životného prostredia zabezpečuje plnenie úloh na úseku tvorby a ochrany všetkých zložiek životného prostredia, prírody, chovu a ochrany zvierat. Svoju činnosť v rozsahu, stanovenom príslušnými ustanoveniami právnych predpisov, vykonáva v súlade so zákonmi a všeobecne záväznými nariadeniami. Pôsobosť referátov oddelenia životného prostredia; Legislatíva v oblasti životného prostredia.

Bc. Lukáš Zozulák
Tel.: +421-2-68 288 847
E-mail: lukas.zozulak@petrzalka.sk
Kancelária č. 414, 4. poschodie

Ing. Soňa Kollárová – verejná zeleň: Lúky II.-V., VII.,VIII
Tel.: +421-2-68 288 849
E-mail: sona.kollarova@petrzalka.sk
Kancelária č. 418, 4. poschodie

Referát zelene

Ing. Eva Čevelová – predzáhradky, tvorba zelene
Tel.: +421-2-68 288 848
E-mail: eva.cevelova@petrzalka.sk
Kancelária č. 417, 4. poschodie

Ing. Dušan Kepko – verejná zeleň Dvory I.-III., Lúky I., VI., Lužné lesy, Sad Janka Kráľa, Tyršovo nábrežie
Tel.: +421-2-68 288 851
E-mail: dusan.kepko@petrzalka.sk
Kancelária č. 420, 4. poschodie

Ing. Dagmar Krempaská – verejná zeleň – Starý háj, Zrkadlový háj
Tel.: +421-2-68 288 849
E-mail: dagmar.krempaska@petrzalka.sk
Kancelária č. 418, 4. poschodie

Ing. Barbora Bajusová – rozkopávky, zaujatia verejnej zelene
Tel.: +421-2-68 288 912
barbora.bajusova@petrzalka.sk
Kancelária č. 416, 4. poschodie

Mgr. Jana Kuzmová – verejná zeleň – Dvory IV, V, VI, Ovsište, Stará Petržalka
Tel.: +421-2-68 288 848
E-mail: jana.kuzmova@petrzalka.sk
Kancelária č. 417, 4. poschodie

Poznámka: Daň za psa a evidenciu psov vybavuje finančné oddelenie, tel.: +421-2-68 288 883.

Mgr. Tatiana Hajčík Stanová – odpady: Háje, Ovsište; dotácie na kontajnerové stanovištia
Tel.: +421-2-68 288 796
E-mail: tatiana.stanova@petrzalka.sk
Kancelária č. 422, 4. poschodie

Referát čistoty a poriadku

Mgr. Ľubica Boršová – odpady: Lúky; rybárske lístky
Tel.: +421-2-68 288 852
E- mail: lubica.borsova@petrzalka.sk
Kancelária č. 419, 4. poschodie

Ing. Ladislav Milincký – staré vozidlá, vraky
Tel.: +421-2-68 288 796
E-mail: ladislav.milincky@petrzalka.sk
Kancelária č. 422, 4. poschodie

Mgr. Milena Stanojevičová – vraky
Tel.: +421-2-68 288 850
milena.stanojevicova@petrzalka.sk
Kancelária č. 421, 4. poschodie

Ing. Andrej Pažitný – odpady: Dvory, Zadunajec
Tel.: +421-2-68 288 851
E-mail: andrej.pazitny@petrzalka.sk
Kancelária č. 420, 4. poschodie

Mgr. Veronika Berner Ďurinová – chov psov
Tel.: +421-2-68 288 850
E-mail: veronika.durinova@petrzalka.sk
Kancelária č. 421, 4. poschodie

web od 2day