Životné prostredie

Referát životného prostredia zabezpečuje plnenie úloh na úseku tvorby a ochrany všetkých zložiek životného prostredia, prírody, chovu a ochrany zvierat. Svoju činnosť v rozsahu, stanovenom príslušnými ustanoveniami právnych predpisov, vykonáva v súlade so zákonmi a všeobecne záväznými nariadeniami. Legislatíva v oblasti životného prostredia.

Referát životného prostredia

Dôležité informácie a dokumenty v oblasti životného prostredia TU

Kosbu v Petržalke zabezpečuje oddelenie správy verejných priestranstiev. Kontakt: kosenie@petrzalka.sk.

Daň za psa a evidenciu psov vybavuje finančné oddelenie, tel.: +421-2-68 288 883.

web od 2day