Projekt Petržalské predzáhradky

Mestská časť Bratislava-Petržalka v rámci svojich aktivít v súvislosti so skrášľovaním životného prostredia poskytuje obyvateľom možnosť zrevitalizovať si predzáhradky pri obytných domoch novou výsadbou trvaliek, drevín, alebo rekonštrukciou trávnikových plôch.

Zámerom tejto aktivity je zapojiť obyvateľov Petržalky do zveľaďovania okolia svojich domov a tým iniciovať aktívnu účasť na udržiavaní novovytvorenej zelene, ako aj vytváranie pozitívneho vzťahu k zeleni prostredníctvom estetického pôsobenia aj u najmladšej generácie.

 

Podmienkou poskytnutia materiálov, alebo kompletnej realizácie úprav je zaslanie vyplnenej žiadosti o rekonštrukciu. Podáva sa prostredníctvom správcu bytového domu, alebo zástupcu vlastníkov s uvedením kontaktnej osoby, s ktorou sa pracovníci miestneho úradu spoja kvôli obhliadke a prípadnému spresneniu požiadaviek.

Prílohou žiadosti musí byť zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov, v ktorej väčšina obyvateľov vyjadrí súhlas s úpravou, s následnou údržbou upravenej plochy obyvateľmi domu a s polievaním rastlín pitnou vodou.

Výsadbu a celkovú úpravu si obyvatelia po dodaní materiálu realizujú svojpomocne.

V rámci tejto pomoci môže mestská časť dodať:
Rastlinný materiál (okrasné trávy, trvalky, skalničky, cibuľoviny, listnaté opadavé a stálozelené kríky, ihličnaté kríky)
Ostatný materiál (štrk, mulčovaciu kôru, zeminu,…)

Rekonštrukcie predzáhradiek sa vybavujú postupne podľa poradia podania žiadostí a rozsahu rekonštrukcie.

web od 2day