Rozárium

Od 01.01.2020 patrí Sad Janka Kráľa a rozárium pod Magistrát hlavného mesta Bratislava

Sad Janka Kráľa bol založený v rokoch 1774 – 76 s myšlienkou vytvoriť prvý park pre širokú verejnosť. Lužný les na pravom brehu Dunaja bol postupne prebudovaný na rozsiahly verejne prístupný park. Hlavným cieľom pôvodnej úpravy parku bolo vyzdvihnúť pôsobivé priehľady na mesto a Dunaj. Vplyvom barokového klasicizmu bola vytvorená osemramenná hviezdica priesekov, pozdĺž ktorých sa neskôr vysadili stromoradia. Podľa usporiadania chodníkov park pomenovali Sternallee (Hviezdicová aleja) a jednotlivé aleje dostali pomenovanie podľa druhu stromov – jelšová, topoľová, javorová, vŕbová, jaseňová, brestová.

Rozárium

V roku 1839 dostal Sad Janka Kráľa novú podobu pod odborným vedením bratislavských rodákov dr. Floriána Romera a dr. Štefana Endlichera, ktorí začali venovať zvýšenú pozornosť parku z botanicko-dendrologickej stránky. O výsadbu cudzokrajných drevín sa pravdepodobne zaslúžil aj bratislavský lekár a botanik dr. Štefan Lumnitzer.

V rokoch 1933 – 1937 založili v parku podľa návrhu mestského lekára Rudolfa Limbachera rozárium, v ktorom bolo okolo 500 druhov ruží, pričom počet vysadených ružových kríkov dosahoval okolo 5000 kusov. Bolo riešené pravidelne v centrálnej časti s kruhovým bazénom a plastikou sediacej ženy, doplnené pergolami, po ktorých boli popínavé ruže. V tomto priestore boli umiestnené aj lavičky. Zámer výstavby rozária bol inšpirovaný rozáriom v parku rodiny Chotekovej v Dolnej Krupej.

Rozárium

Súčasnú podobu získal sad po rekonštrukcii zo 70-tych rokov 20. storočia. Sad Janka Kráľa v Petržalke sa po dokončení sídliska na pravom dunajskom brehu dostal do centra mesta a slúži naďalej verejnosti ako jedinečný prírodno-estetický a kultúrno-spoločenský priestor. V súčasnej dobe tu nájdeme exotické druhy drevín ako ginko dvojlaločné, maklura oranžová, metasekvoja čínska a pod. Najväčšími unikátmi sú platany javorolisté, ktoré svojím vekom cca 200 rokov a rozmermi obvodov kmeňa vyše 500-600 centimetrov dotvárajú typickú a nezameniteľnú atmosféru parku.

Sad Janka Kráľa ako 1. verejný park v strednej Európe je chránený v zmysle zákona č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti v kategórii historická zeleň.

Myšlienkou obnovenia rozária na území Sadu Janka Kráľa sa mestská časť zaoberala už niekoľko rokov. Nakoľko je sad zákonom chránený, bolo nevyhnutné citlivo zvážiť všetky zásahy do jeho krehkého biotopu.

Rozárium

Po mimoriadne dôsledných prípravách sa na jar 2014 Bratislavčania dočkali obnovenia rozária v najstaršom verejnom parku v strednej Európe. V centrálnej časti pri soche Janka Kráľa sa nachádza sedem záhonov, na ktorých boli dovtedy každoročne vysádzané letničky. Na štyri z nich v prvej fáze vysadila odborná firma takmer 1500 ruží. Použitých bolo až jedenásť rôznych kultivarov vysokých od 60 do 80 cm vyberaných s odborníkmi na pestovanie ruží. Uprednostnili sme kultivary, veľmi odolné voči hubovým chorobám, čím sa výrazne zníži počet postrekov počas ďalšej údržby.

Na ploche 450 m2 môžu návštevníci sadu obdivovať farebné spektrum červených, žltých, ružových, oranžových a bielych ruží.

V jarnom období tohto roku plánuje mestská časť dokončiť rozárium výsadbou 740 ks ruží na troch centrálnych záhonoch. Do kruhovej plochy okolo sochy Janka Kráľa sme navrhli krásnu červenokvetú ružu a do obidvoch priľahlých plôch ružu so sýtožltým kvetom. Aj tieto kultivary sú typické bohatým kvitnutím, odolnosťou voči chorobám a mrazuvzdornosťou.
Vďaka starostlivému výberu kultivarov, dôkladnej pravidelnej údržbe a zálievke sa v centrálnej časti sadu vytvoril atraktívny priestor, ktorý svojim estetickým pôsobením bude lákať návštevníkov na chvíľu sa zastaviť a posedieť si v príjemnom prostredí plnom vône ruží.

web od 2day