Stromy pod kontrolou

Mestská časť v priebehu roku 2017 dala vypracovať hodnotenie stromov v areáloch materských a základných škôl, ktoré sú v pôsobnosti mestskej časti. K tomuto hodnoteniu sme pristúpili z dôvodu zaistenia bezpečnosti zdravia detí a návštevníkov hodnotených areálov. Predmetom posúdenia bolo okrem iného posúdenie zdravotného stavu stromov, ich stabilita, perspektíva na stanovišti, vitalita, spôsob ošetrenia. Vypracovaný materiál budeme v spolupráci so Strediskom služieb školám a s Verejnoprospešnými službami Petržalka využívať aj pri určovaní spôsobu údržby stromov. Stromy, ktoré by mohli byť bezprostredným ohrozením, už boli odstránené. Vo vegetačnom období bude postupne podľa naliehavosti vykonávaný zásah do korún stromov. Celkový počet posudzovaných stromov bol cca 3500 kusov. Mapa stromov

web od 2day