Verejné osvetlenie v Petržalke | TECHNICKÉ SIETE BRATISLAVA

Správcom a prevádzkovateľom verejného osvetlenia Bratislavy je mestský podnik Technické siete Bratislava, a.s. Medzi základné úlohy správcu verejného osvetlenia patrí manažment zabezpečovania prevádzky a údržby verejného osvetlenia, modernizácie, rekonštrukcie a novej výstavby verejného osvetlenia, evidencia a správa majetku (zariadení verejného osvetlenia). Správca verejného osvetlenia tiež poskytuje stanoviská k činnostiam, ktoré majú presah na zariadenie verejného osvetlenia (napríklad stavebná činnosť, inštalácia zariadení na stĺpy verejného osvetlenia a tak ďalej).

CHCEM NAHLÁSIŤ PORUCHU OSVETLENIA

TELEFONICKÉ NAHLÁSENIE PODNETU
(k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni)
+421 2 32 332 332
0800/555 575 (bezplatná poruchová linka)

AKO RÝCHLO BUDE PODNET VYBAVENÝ? *

bodové poruchy (nesvieti 1 svietidlo)
– miestne komunikácie I. a II. triedy:  do 5 dní
– miestne komunikácie III. a IV. triedy:  do 14 dní

lokálne poruchy (nesvieti 3 a viac svietidiel)
– prvý zásah do 24 hodín
– odstránenie poruchy do 5 dní

* orientačné časové rozpätia opráv sú stanovené pracovníkmi spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.

KONTAKT
Technické siete Bratislava, a.s.
Primaciálne námestie 1
P. O. BOX 83/c
814 99 Bratislava
+421 2 32 332 332
podnety@tsb.sk

web od 2day