Komisie miestneho zastupiteľstva

Harmonogram plánovaných zasadnutí komisií, MR a MZ v roku 2024

Rokovací poriadok komisií

Rok 2024

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

web od 2day