Komisia kultúry a mládeže

 • prispieva k formovaniu politiky mestskej časti v oblasti kultúry a mládeže, k tvorbe prioritných cieľov mestskej časti v tejto oblasti a zaujíma stanoviská k materiálom, ktoré sa pripravujú na zasadnutie miestneho zastupiteľstva v uvedenej oblasti (najmä k návrhu rozpočtu mestskej časti, návrhom všeobecne záväzných nariadení, žiadostiam o dotáciu)
 • iniciuje riešenie aktuálnych problémov mestskej časti v oblasti kultúry a mládeže a berie na vedomie správy z podujatí, ktoré sa v priebehu roka konajú na území mestskej časti
Mgr. Miroslava Makovníková Mosná

Mobil: +421 904 288 222
E-mail: mirka.mosna@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Sloboda a Solidarita, NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana a SME RODINA– Boris Kollár
 • Členka klubu PRE Petržalku a Zmena zdola
 • Volebný obvod č. 6

Mgr. Iveta Jančoková

Mobil: +421 948 888 545
E-mail: jancokova.iveta@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Sloboda a Solidarita, NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana a SME RODINA– Boris Kollár
 • Členka klubu Robíme PRE Petržalku
 • Volebný obvod č. 3
Doc. Ľuboš Kačírek, PhD.

Mobil: +421 905 742 977
E-mail: lubos.kacirek@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • PROGRESÍVNE SLOVENSKO, SPOLU – občianska demokracia
 • Člen klubu Team Vallo
 • Volebný obvod č. 3
PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH

Mobil: +421 907 192 562
E-mail: daniela.paluchova@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Členka klubu MLADÁ PETRŽALKA a NEZÁVISLÍ
 • Volebný obvod č. 4
Ing. Lýdia Ovečková

Tel.: +421-2-68 288 863
Mobil: +421 948 081 006
E-mail: lydia.oveckova@hotmail.com, lydia.oveckova@petrzalka.sk

 • 1. zástupkyňa starostu
 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Sloboda a Solidarita, NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana a SME RODINA– Boris Kollár
 • Predsedníčka klubu PRE Petržalku a Zmena zdola
 • Volebný obvod č. 6

JUDr. Milan Vetrák, PhD.

Mobil: +421 948 393 457
E-mail: milanvet.vetrak@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Nezávislý kandidát
 • Člen klubu PRE Petržalku a Zmena zdola
 • Volebný obvod č. 4

Ing. Michal Černý, PhD.
Mgr. art. Martin Kleibl, ArtD.
Marek Kovačič
Mgr. Ivan Lučanič
Mgr. Andrea Kutlíková

web od 2day