Komisia životného prostredia a verejného poriadku

 • posudzuje spracovanie koncepcie ochrany životného prostredia na území mestskej časti
 • kontroluje dodržiavanie platných VZN vo vzťahu k ochrane životného prostredia, hodnotí účinnosť a aktuálnosť VZN, vyjadruje sa k návrhu ich zmeny a doplnkov, podáva podnety miestnemu zastupiteľstvu na vydanie všeobecne záväzného nariadenia, pokiaľ má dopad na ochranu životného prostredia
 • podáva námety, návrhy, stanoviská a názory k materiálom, ktoré sa predkladajú na rokovanie miestneho zastupiteľstva: či pri nich sú alebo nie sú rešpektované aspekty životného prostredia
 • schvaľuje dotácie na vybudovanie, rozšírenie, zastrešenie kontajnerových stanovíšť
 • sleduje odbornú činnosť miestneho podniku verejnoprospešných služieb z hľadiska ochrany a tvorby životného prostredia
 • kontroluje dodávateľské firmy poskytujúce služby pri údržbe zelene v Petržalke
 • vykonáva kontrolu zimnej údržby v Petržalke
Mgr. Natália Podhorná

Mobil: +421 905 221 671
E-mail: natalia.podhorna@yahoo.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Sloboda a Solidarita, NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana a SME RODINA– Boris Kollár
 • Členka klubu PRE Petržalku
 • Volebný obvod č. 1

Miroslav Dragun

Mobil: +421 908 145 184
E-mail: miro@sompetrzalcan.sk

PhDr. Ľudmila Farkašovská

Mobil: +421 908 708 995
E-mail: ludmilafar@gmail.com

Ing. Gabriela Fulová

Mobil: +421 904 945 691
E-mail: gabriela.fulova@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Sloboda a Solidarita, NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana a SME RODINA– Boris Kollár
 • Členka klubu PRE Petržalku
 • Volebný obvod č. 3
MUDr. Iveta Plšeková

Mobil: +421 905 703 123
E-mail: plsekova@plsekova.sk

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Členka klubu MLADÁ PETRŽALKA a NEZÁVISLÍ
 • Volebný obvod č. 3

Ing. Tatiana Kratochvílová

Mobil: +421 918 366 561
E-mail: tana.kratochvilova@gmail.com 

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • PROGRESÍVNE SLOVENSKO, SPOLU – občianska demokracia
 • Členka klubu Team Vallo
 • Volebný obvod č. 5
Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá

Mobil: +421 905 537 102
E-mail: patoprsta@creativenet.sk

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • ZMENA ZDOLA, DEMOKRATICKÁ ÚNIA SLOVENSKA, OĽANO
 • Členka klubu PRE Petržalku a Zmena zdola
 • Volebný obvod č. 2

Mgr. Roman Futo
Ing. Ernest Huska
Mgr. Ján Kaľavský
Mgr. Matej Kotian
Bc. Adam Sarlós

web od 2day