Komisia životného prostredia a verejného poriadku

  • posudzuje spracovanie koncepcie ochrany životného prostredia na území mestskej časti a sleduje jej realizáciu
  • iniciuje tvorbu stratégií smerujúcich k zvýšeniu ochrany životného prostredia, udržateľnosti, spoločenskej zodpovednosti v reakcii i prevencii dopadov klimatickej zmeny
  • kontroluje dodržiavanie platných VZN vo vzťahu k ochrane životného prostredia, udržateľnosti, spoločenskej zodpovednosti, hodnotí účinnosť a aktuálnosť VZN, vyjadruje sa k návrhu ich zmeny a doplnkov, podáva podnety miestnemu zastupiteľstvu na vydanie VZN, pokiaľ má dopad na ochranu či kvalitu životného prostredia
  • podáva námety, návrhy, stanoviská a názory k materiálom, ktoré sa predkladajú na rokovanie miestneho zastupiteľstva: či pri nich sú alebo nie sú rešpektované aspekty životného prostredia, udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti
  • navrhuje opatrenia na ochranu oprávnených environmentálnych záujmov obyvateľov mestskej časti
  • odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť dotácie na vybudovanie, rozšírenie, zastrešenie a rekonštrukcie kontajnerových stanovíšť
  • kontroluje služby dodávateľských firiem zabezpečujúcich a podieľajúcich sa na údržbe zelene v Petržalke
  • vykonáva kontrolu zimnej údržby v Petržalke
Ing. Lenka Milincká

E-mail: lenka.milincka@gmail.com

Mgr. Michal Sabo

E-mail: sabo@progresivne.sk

Gréta Gregorová

E-mail: gregorovagreta@gmail.com

Jakub Kuruc

E-mail: jakub.kuruc@bratislava.sk

Mgr. Natália Podhorná

Mobil: +421 905 221 671
E-mail: natalia.podhorna@yahoo.com

Juraj Valocsay

Mobil: +421 902 134 494
E-mail: Juraj.Valocsay@petrzalka.sk

Mgr. Mária Riganová
Mgr. Ján Kaľavský
Ing. Samuel Bezák
RNDr. Andrej Machlica, PhD.
Ing. arch. Elena Pätoprstá

Zuzana Brzová
Mobil: 0947 487 228
E-mail: zuzana.brzova@petrzalka.sk
Kancelária č. 420, 4. poschodie

web od 2day