Komisia životného prostredia a verejného poriadku

 • posudzuje spracovanie koncepcie ochrany životného prostredia na území mestskej časti
 • kontroluje dodržiavanie platných VZN vo vzťahu k ochrane životného prostredia, hodnotí účinnosť a aktuálnosť VZN, vyjadruje sa k návrhu ich zmeny a doplnkov, podáva podnety miestnemu zastupiteľstvu na vydanie všeobecne záväzného nariadenia, pokiaľ má dopad na ochranu životného prostredia
 • podáva námety, návrhy, stanoviská a názory k materiálom, ktoré sa predkladajú na rokovanie miestneho zastupiteľstva: či pri nich sú alebo nie sú rešpektované aspekty životného prostredia
 • schvaľuje dotácie na vybudovanie, rozšírenie, zastrešenie kontajnerových stanovíšť
 • sleduje odbornú činnosť miestneho podniku verejnoprospešných služieb z hľadiska ochrany a tvorby životného prostredia
 • kontroluje dodávateľské firmy poskytujúce služby pri údržbe zelene v Petržalke
 • vykonáva kontrolu zimnej údržby v Petržalke
Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá

Adresa: Švabinského 20
Mobil: +421 905 537 102
E-mail: patoprsta@creativenet.sk

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 2
 • Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska; NOVA; OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti; Občianska konzervatívna strana; Konzervatívni demokrati Slovenska
 • Predsedníčka klubu ZMENA ZDOLA, NOVA, KDS, OĽANO

PhDr. Ľudmila Farkašovská

Adresa: Bohrova 9
Mobil: +421 908 708 995
E-mail: ludmilafar@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 5
 • SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ
 • Nezaradená
Ing. Alica Hájková

Adresa: Lietavská 11
Mobil: +421 905 272 362
E-mail: hajkovaalica@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 6
 • SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST HÍD, Strana zelených
 • Členka klubu Slobodný klub
Mgr. Ľuboš Homola

Adresa: Zadunajská cesta 3
Mobil: +421 949 719 115
E-mail: homola.sagga@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 1
 • Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska; NOVA; OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti; Občianska konzervatívna strana; Konzervatívni demokrati Slovenska
 • Člen klubu ZMENA ZDOLA, NOVA, KDS, OĽANO
Mgr. Ľubica Turčanová

Adresa: Rovniankova 20
Mobil: +421 905 575 832
E-mail: lubicaskorvanek@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 3
 • SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST HÍD, Strana zelených
 • Členka klubu My sme Petržalka

RNDr. Gabriel Gaži, M.P.A.

Adresa: Znievska 1
Mobil: +421 910 671 039
E-mail: gabriel.gazi@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 5
 • SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST HÍD, Strana zelených
 • Nezávislý poslanec

Matej Malaga
E-mail: matej.malaga@gmail.com

Michal Baranovič
E-mail: mrk@mrk-agency.sk

Daniela Lengyelová
E-mail: aledinad@gmail.com

Kateřina Věntusová
E-mail: katerina.ventusova@gmail.com

Miloš Šaling – tel. 0903/690 554

web od 2day