Zasadnutia komisií k mimoriadnemu zastupiteľstvu (27. 5. 2014)

Spoločné zasadnutie komisií k mimoriadnemu zasadnutiu miestneho zastupiteľstva sa uskutoční vo štvrtok 15. mája 2014 o 15.00 h v CC Centre na Jiráskovej ulici č. 3 (obradná sieň).

Program zasadnutia: Záverečný účet za rok 2013.

web od 2day