Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2021

Meno poslanca 9.2. 13.4. *7.5. 18.5. *26.5. 29.6. 28.9. 9.11. 14.12. *27.12.
Miroslav Behúl P P P P P P P P P P
Lena Bočkayová P P P P P P P P P P
Ján Bučan P P P P N P P P P P
Peter Cmorej P P P P P P P P P P
Miroslav Dragun P P P P P P P P P P
Ľudmila Farkašovská P P P P P P P P P P
Jozef Fischer P P P P P P P P P P
Gabriela Fulová P P P P P P P P P P
Ivan Halmo P P P P P O P O P P
Peter Hochschorner P P N P P O P P P P
Iveta Jančoková P P P P P P P P P P
Ľuboš Kačírek P P P P P P P P P P
Ján Karman P P P P P P P P P P
Branislav Kleinert P P P P P P P P P P
Michala Kozáková P P P P P P P P P P
Tatiana Kratochvílová P P P P P P P P P P
Juraj Kríž P P P P P P O P P
Oliver Kríž P P P P P P O P P
Miroslava Makovníková Mosná P P P P P P P P P P
Lýdia Ovečková P P P P P P P P P P
Tomáš Palkovič P P P P P P P P P P
Daniela Palúchová P P P P P P P P P N
Elena Pätoprstá P P P P P P P P P N
Drahan Petrovič P P O P P P P P P P
Iveta Plšeková O P P P P P P N P P
Natália Podhorná P P P P P P P P P P
Matúš Repka P P P P P P P P P P
Branislav Sepši P P P P P P P P P P
Pavel Šesták P P P P P P P P P P
Pavol Škápik P P P P P P P O P P
Miloslav Šmíd P P P P P P P P P N
Ivan Uhlár P P P P O P P P P P
Milan Vetrák P P P P P O P N P P
Jozef Vydra P P P P P P P P P P

Vysvetlivky: P – prítomný; O – ospravedlnený; N – neospravedlnený; * mimoriadne zastupiteľstvo.

web od 2day