Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2013

Meno poslanca 26.2. 23.4. 21.5.* 25.6. 24.9. 22.10.* 10.12.
Adamčiaková Oľga O O P P P P P
Antošová Ivana P P P P P P P
Arnold Augustín P P P P P P P
Arpai Adrián O P O P N P P
Belanová Gabriela P O P P
Borguľa Milan P P P P O P P
Borotovský Igor P P P O P P P
Brezinská Ivana P P P P P P P
Bučan Ján P P P P P P P
Černák Miloš P P P P P P O
Fabor Tomáš P P P
Farkašovská Ľudmila P P O P P P P
Flandera Ľuboš P P P P P P P
Gallo Vladimír P P P P P P O
Gaži Gabriel P O P P P P P
Hájková Alica P P P P P P P
Hájková Kristína P P P P O O O
Hochschorner Peter P P N O P O P
Hrčka Ján P P P P P P P
Klein Juraj P P P P P P P
Kovár Vladimír P P P P P P P
Kríž Oliver P P P P P P P
Lengyelová Daniela P O P P P P P
Luhový Ľubomír P P P N P P P
Lukačková Zuzana P P P P P O P
Masár Roman O P P P P P P
Miškov Martin P P P P P P P
Pätoprstá Elena P O P P P P P
Radosa Michal P P N P P P P
Ružička Pavol O O P P P P P
Sepši Branislav P P P P P P P
Šebej František O O N P N N N
Škorvaneková Ľubica P P P P P P P
Štefanička Filip P O P O P P P
Turzo Andrej P P O P P P P
Weigl Bronislav P P P P P O P

Vysvetlivky: P – prítomný; O – ospravedlnený; N – neospravedlnený, * mimoriadne zastupiteľstvo.

web od 2day