Účasť poslancov na zasadnutiach

Meno poslanca 22.2. 12.4. 17.5. 28.6. *13.7. *28.7.
Miroslav Behúl P P  P  P  P  P
Lena Bočkayová P P  P O  P N
Ján Bučan P P  P O  P N
Peter Cmorej P P O  P  P  P
Miroslav Dragun P P  P O  P  P
Ľudmila Farkašovská P P  P  P  P  P
Jozef Fischer P P O  P  P O
Gabriela Fulová P P  P  P  P  P
Ivan Halmo P P  P O  P  P
Peter Hochschorner P P  P  P  P  P
Jana Hrehorová P P  P  P  P  P
Iveta Jančoková P P  P  P  P  P
Ľuboš Kačírek P P  P  P  P  P
Ján Karman P P  P  P  P  P
Branislav Kleinert P O  P  P  P  P
Michala Kozáková P P  P O  P N
Tatiana Kratochvílová P P  P  P  P  P
Miroslava Makovníková Mosná P P  P  P  P N
Lýdia Ovečková P P  P  P O  P
Tomáš Palkovič P P  P O  P  P
Daniela Palúchová P P  P  P  P  P
Elena Pätoprstá P P  P  P  P  P
Drahan Petrovič P P O  P O  P
Iveta Plšeková N P  P O N N
Natália Podhorná P P  P  P  P  P
Matúš Repka P P  P  P  P  P
Branislav Sepši P P  P  P  P  P
Katarína Sklenková P P P  P O  P
Eva Surovková P P  P  P O  P
Pavel Šesták P P  P  P  P  P
Pavol Škápik P O  P  P  P O
Miloslav Šmíd P P  P O  P N
Ivan Uhlár P P  P  P  P  P
Milan Vetrák P P O  P O P
Jozef Vydra P P  P  P  P  P

Vysvetlivky: P – prítomný; O – ospravedlnený; N – neospravedlnený; * mimoriadne zastupiteľstvo.

web od 2day