Účasť poslancov na zasadnutiach

Meno poslanca 5.2. 26.3. *16.5.
Miroslav Behúl P P P
Lena Bočkayová P P P
Ján Bučan P P P
Peter Cmorej O P P
Vladimír Dolinay P P P
Miroslav Dragun P P P
Ľudmila Farkašovská P P P
Jozef Fischer P P P
Gabriela Fulová P P P
Ivan Halmo P P P
Peter Hochschorner P P O
Jana Hrehorová P P P
Iveta Jančoková P P P
Ľuboš Kačírek P P O
Ján Karman P P N
Branislav Kleinert P P P
Michala Kozáková P P P
Juraj Kríž P P P
Oliver Kríž P P P
Tatiana Kratochvílová P P P
Miroslava Makovníková Mosná P P P
Lýdia Ovečková P P P
Tomáš Palkovič P P P
Daniela Palúchová P P N
Elena Pätoprstá P P O
Drahan Petrovič P P P
Iveta Plšeková P P P
Natália Podhorná P P P
Matúš Repka P P P
Branislav Sepši P P P
Pavel Šesták P P P
Pavol Škápik P P P
Ivan Uhlár P P N
Milan Vetrák P P P
Jozef Vydra P P P

Vysvetlivky: P – prítomný; O – ospravedlnený; N – neospravedlnený; * mimoriadne zastupiteľstvo.

web od 2day