Účasť poslancov na zasadnutiach

Meno poslanca
Miroslav Behúl
Lena Bočkayová
Ján Bučan
Peter Cmorej
Miroslav Dragun
Ľudmila Farkašovská
Jozef Fischer
Gabriela Fulová
Ivan Halmo
Peter Hochschorner
Iveta Jančoková
Ľuboš Kačírek
Ján Karman
Branislav Kleinert
Michala Kozáková
Tatiana Kratochvílová
Juraj Kríž
Oliver Kríž
Miroslava Makovníková Mosná
Tomáš Palkovič
Daniela Palúchová
Elena Pätoprstá
Drahan Petrovič
Iveta Plšeková
Natália Podhorná
Matúš Repka
Branislav Sepši
Pavel Šesták
Pavol Škápik
Miloslav Šmíd
Ivan Uhlár
Milan Vetrák
Jozef Vydra

Vysvetlivky: P – prítomný; O – ospravedlnený; N – neospravedlnený; * mimoriadne zastupiteľstvo.

web od 2day