Účasť poslancov na zasadnutiach

Meno poslanca 14.2. 14.3. *11.4. 18.4. 27.6. 26.9. 07.11. 12.12.
Polat Elalmis P P P P P O P O
Gabriela Fulová P P P P P P P P
Gréta Gregorová P P P P N P P N
Ivan Halmo P P P P P P P P
Alica Hájková P P P P P P P P
Iveta Jančoková P P P P P P P P
Andrej Kalina P P P O O P O P
Ján Karman P P P P P P P P
Daniel Klimovský P P P O P P P P
Tatiana Kratochvílová P P P P P P P P
Zuzana Kolman Šebestová P O P P P P P O
Michala Kozáková P P P P P P O P
Michal Kubinský P P N P P P P P
Jakub Kuruc P P P P P P P P
Lenka Milincká P P P P P P P P
Peter Lošonský P P P P P P O O
Viera Némethová P P P P P P P P
Libuša Nicholson P P P P O P P P
Michaela Ondrejkovič P P P P P P P P
Pavol Peceň P P P P P P P P
Zdenko Pek P P P P P P P P
Adam Pekár P P P P P P P P
Natália Podhorná P P P P P P P P
Milan Polešenský P P P P P P P P
Michal Sabo P P P P O P P O
Adam Sarlós P P P P P P P P
Pavol Škápik O P P O P O P O
Ladislav Točka P P P P P P P P
Marek Tydor P P P P P P P P
Juraj Valocsay P P P P P P P P
Milan Vetrák O O P P O P P P
Richard Vilkus P P P P P P O O
Jozef Vydra P P P P P P P P
Vladimír Weber P P P P O P P P
Pavol Záhradný P P P P P O P P

Vysvetlivky: P – prítomný; O – ospravedlnený; N – neospravedlnený; * mimoriadne zastupiteľstvo.

web od 2day