Účasť poslancov na zasadnutiach

Meno poslanca 23.1. 27.2. 27.3. 24.4. 29.5. 26.6. 25.9.
Adamčiaková Oľga N P P P P P P
Antošová Ivana P P P P P P P
Bučan Ján P P P P P P P
Cmorej Peter P P P P P P P
Dolinay Vladimír P P P P P P P
Dyttertová Anna P P P P P P P
Farkašovská Ľudmila P P P P P P P
Fiala Michal P P P P O P P
Gallo Vladimír P P P P P P P
Gaži Gabriel P P P P P P P
Hájková Alica P P P P P P P
Hochschorner Peter P P P P P P P
Homola Ľuboš P O P P P P P
Hrčka Ján P P P P P P P
Hrehorová Jana P P P P P P P
Chaloupka Vladislav P P O P P P P
Jóna Martin P P P P P P P
Kačírek Ľuboš P P P P P P P
Karman Ján P P P P P P P
Kríž Juraj P P O P P P P
Kríž Oliver P P P P P P P
Lažo Miroslav N P P P P P O
Makovníková Mosná Miroslava P O P P P P P
Mikus Tomáš P P P P P N P
Ovečková Lýdia P P P P P P P
Palúchová Daniela P P P O P P P
Pätoprstá Elena P P P P P P P
Petrisková Alexandra P P P P P P P
Radosa Michal P P P P P P P
Šesták Pavel P P P P P P P
Turčanová Ľubica P P O P P P P
Vetrák Milan P P P P P P P
Vičan Michal P P P P P P P
Vydra Jozef P P P P P P P
Uhlár Ivan P P P P P P P

Vysvetlivky: P – prítomný; O – ospravedlnený; N – neospravedlnený; * mimoriadne zastupiteľstvo.

web od 2day