Účasť poslancov na zasadnutiach

Meno poslanca 6.2. *28.2. 23.4. 25.6. 24.9. 5.11. 10.12.
Polat Elalmis P O O P
Gabriela Fulová P P P P
Gréta Gregorová P P N O
Ivan Halmo P P P P
Alica Hájková P P P P
Iveta Jančoková P P P P
Andrej Kalina N O O O
Ján Karman P P P P
Daniel Klimovský P P P P
Tatiana Kratochvílová P P P P
Zuzana Kolman Šebestová P P P P
Michala Kozáková P P P P
Michal Kubinský P P P P
Jakub Kuruc P P
Peter Lošonský P N P P
Lenka Milincká P P P P
Juraj Mravec P P
Viera Némethová P P P P
Libuša Nicholson P P P P
Michaela Ondrejkovič P P P N
Elena Pätoprstá P P P P
Pavol Peceň P P P P
Zdenko Pek P P P P
Adam Pekár P P O P
Natália Podhorná P O P P
Milan Polešenský N P P P
Adam Sarlós P P P O
Pavol Škápik P P P P
Ladislav Točka P P O P
Marek Tydor P P O P
Juraj Valocsay P P P P
Milan Vetrák P P P P
Richard Vilkus P P P P
Jozef Vydra P P P P
Vladimír Weber P P O P
Pavol Záhradný P P P P

Vysvetlivky: P – prítomný; O – ospravedlnený; N – neospravedlnený; * mimoriadne zastupiteľstvo.

web od 2day