Účasť poslancov na zasadnutiach

Meno poslanca 5.2.
Miroslav Behúl P
Lena Bočkayová P
Ján Bučan P
Peter Cmorej O
Vladimír Dolinay P
Miroslav Dragun P
Ľudmila Farkašovská P
Jozef Fischer P
Gabriela Fulová P
Ivan Halmo P
Peter Hochschorner P
Jana Hrehorová P
Iveta Jančoková P
Ľuboš Kačírek P
Ján Karman P
Branislav Kleinert P
Michala Kozáková P
Juraj Kríž P
Oliver Kríž P
Tatiana Kratochvílová P
Miroslava Makovníková Mosná P
Lýdia Ovečková P
Tomáš Palkovič P
Daniela Palúchová P
Elena Pätoprstá P
Drahan Petrovič P
Iveta Plšeková P
Natália Podhorná P
Matúš Repka P
Branislav Sepši P
Pavol Škápik P
Jozef Vydra P

Vysvetlivky: P – prítomný; O – ospravedlnený; N – neospravedlnený; * mimoriadne zastupiteľstvo.

web od 2day