Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2014

Poslanci miestneho zastupiteľstva zvolení vo voľbách do orgánov samosprávy 15. novembra 2014

Meno poslanca 25.11. Ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva
Adamčiaková Oľga P
Antošová Ivana P
Bučan Ján P
Cmorej Peter P
Vladimír Dolinay P
Farkašovská Ľudmila P
Fiala Michal P
Gallo Vladimír P
Gaži Gabriel P
Hájková Alica P
Hochschorner Peter P
Homola Ľuboš P
Hrčka Ján P
Hrehorová Jana P
Chaloupka Vladislav P
Jóna Martin P
Kačírek Ľuboš P
Karman Ján P
Kríž Juraj P
Kríž Oliver P
Lažo Miroslav P
Makovníková Mosná Miroslava P
Mikus Tomáš P
Ovečkový Lýdia P
Palúchová Daniela P
Pätoprstá Elena P
Petrisková Alexandra P
Radosa Michal P
Šesták Pavel P
Škorvaneková Ľubica P
Štrauchová Lucia P
Vetrák Milan P
Vičan Michal P
Vydra Jozef P
Uhlár Ivan P
Meno poslanca /
termín zasadnutia
25.2. 29.4. 27.5.* 10.6.* 24.6. 30.9.
Adamčiaková Oľga O P P P P P
Antošová Ivana P P P P P P
Arnold Augustín P P P P P P
Arpai Adrián P P P N N P
Belanová Gabriela P P P P P P
Borguľa Milan P P P P P P
Borotovský Igor P P P O P P
Brezinská Ivana P P P O P O
Bučan Ján P P P P P P
Černák Miloš P P P N P P
Farkašovská Ľudmila O P P P P P
Flandera Ľuboš P P P P P O
Gallo Vladimír P P P P P P
Gaži Gabriel P P P P P P
Hájková Alica P P P P P P
Hájková Kristína P P P P P P
Hochschorner Peter O O P O P P
Hrčka Ján P P P P P P
Klein Juraj P P P P P P
Kovár Vladimír P P P P P P
Kríž Oliver P P P N P P
Lengyelová Daniela P P P P P P
Luhový Ľubomír P P P O P P
Lukačková Zuzana P P O O P P
Masár Roman O P P P P P
Miškov Martin P P P P P P
Pätoprstá Elena P P P P P P
Radosa Michal P P P P P P
Ružička Pavol P P P O P P
Sepši Branislav P P P P P P
Šebej František P O N O N N
Škorvaneková Ľubica P O P P P P
Štefanička Filip P P P P O P
Turzo Andrej P P P O P P
Weigl Bronislav P P P P P P

Vysvetlivky: P – prítomný; O – ospravedlnený; N – neospravedlnený; * mimoriadne zastupiteľstvo.

web od 2day