Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2018

Meno poslanca 23.1. 27.2. 27.3. 24.4. 29.5. 26.6. 25.9. 23.10.
Adamčiaková Oľga N P P P P P P P
Antošová Ivana P P P P P P P P
Bučan Ján P P P P P P P P
Cmorej Peter P P P P P P P P
Dolinay Vladimír P P P P P P P P
Dyttertová Anna P P P P P P P P
Farkašovská Ľudmila P P P P P P P P
Fiala Michal P P P P O P P P
Gallo Vladimír P P P P P P P P
Gaži Gabriel P P P P P P P P
Hájková Alica P P P P P P P P
Hochschorner Peter P P P P P P P P
Homola Ľuboš P O P P P P P P
Hrčka Ján P P P P P P P P
Hrehorová Jana P P P P P P P P
Chaloupka Vladislav P P O P P P P P
Jóna Martin P P P P P P P P
Kačírek Ľuboš P P P P P P P P
Karman Ján P P P P P P P P
Kríž Juraj P P O P P P P P
Kríž Oliver P P P P P P P P
Lažo Miroslav N P P P P P O N
Makovníková Mosná Miroslava P O P P P P P P
Mikus Tomáš P P P P P N P N
Ovečková Lýdia P P P P P P P P
Palúchová Daniela P P P O P P P P
Pätoprstá Elena P P P P P P P P
Petrisková Alexandra P P P P P P P O
Radosa Michal P P P P P P P P
Šesták Pavel P P P P P P P P
Turčanová Ľubica P P O P P P P P
Vetrák Milan P P P P P P P P
Vičan Michal P P P P P P P O
Vydra Jozef P P P P P P P P
Uhlár Ivan P P P P P P P P
Meno poslanca 6.12.
Miroslav Behúl P
Lena Bočkayová P
Ján Bučan P
Peter Cmorej P
Vladimír Dolinay P
Miroslav Dragun P
Ľudmila Farkašovská P
Jozef Fischer P
Gabriela Fulová P
Ivan Halmo P
Peter Hochschorner P
Jana Hrehorová P
Iveta Jančoková P
Ľuboš Kačírek P
Ján Karman P
Branislav Kleinert P
Michala Kozáková P
Juraj Kríž P
Oliver Kríž P
Tatiana Kratochvílová P
Miroslava Makovníková Mosná P
Lýdia Ovečková P
Tomáš Palkovič P
Daniela Palúchová P
Elena Pätoprstá P
Drahan Petrovič P
Iveta Plšeková P
Natália Podhorná P
Matúš Repka P
Branislav Sepši P
Pavel Šesták P
Pavol Škápik P
Ivan Uhlár P
Milan Vetrák P
Jozef Vydra O

web od 2day