Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2020

Meno poslanca 4.2. *3.3. 31.3. 5.5. *9.6. 23.6. 16.9. 13.10 18.11. 15.12.
Miroslav Behúl P P P P P P P P P
Lena Bočkayová P O P P P P P P P
Ján Bučan P P P P P P P P O
Peter Cmorej P O P P P P P P P
Vladimír Dolinay P O P P P
Miroslav Dragun P P P P P P P P P
Ľudmila Farkašovská P O P P P P P P P
Jozef Fischer P P P O P P P P P
Gabriela Fulová P P P P P P P P P
Ivan Halmo P P P P P P P P P
Peter Hochschorner P P P P P P P P P
Iveta Jančoková P P O P P P P P P
Ľuboš Kačírek P P O P P P P P P
Ján Karman P O O P P P P P P
Branislav Kleinert P P P P P P P P P
Michala Kozáková P P O P P P P P P
Tatiana Kratochvílová P P P P P P P P P
Juraj Kríž P O P P P P P P P
Oliver Kríž P O P P P N P P P
Miroslava Makovníková Mosná P O P P P O O P P
Tomáš Palkovič P P O P P P P P P
Daniela Palúchová O P P P P P P P O
Elena Pätoprstá P P P P P P P P P
Drahan Petrovič P P P P P P P P P
Iveta Plšeková P N P P P P P O P
Natália Podhorná P P P P P P P P P
Matúš Repka P P P P P P P P P
Branislav Sepši P P P P P P P P P
Pavel Šesták P P P P P P P P P
Pavol Škápik P N P P P P P P P
Miloslav Šmíd P P P P
Ivan Uhlár O P P P P P P P P
Milan Vetrák P P O O P O O O P
Jozef Vydra P P P P O P P P P

Vysvetlivky: P – prítomný; O – ospravedlnený; N – neospravedlnený; * mimoriadne zastupiteľstvo.

web od 2day