Videoarchív zasadnutí – rok 2015

Prvá časť:

Druhá časť:

Prvá časť:

Druhá časť:

Prvá časť:

Druhá časť:

web od 2day