Sčítanie obyvateľov 2021 v Petržalke | ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR

Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 bolo 13. júna 2021 ukončené.

ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa sčítali a spravili tak krok k lepšiemu životu v Petržalke.

ONLINE časť sčítania sa uskutočnila od 15. februára do 31. marca 2021 a v rámci nej sa sčítalo 104 154 Petržalčaniek a Petržalčanov, čo podľa údajov Štatistického úradu predstavuje podiel 87,74 % obyvateľov s trvalým pobytom v našej mestskej časti. OFFLINE časť sčítania, takzvané asistované sčítanie prebehla od 3. mája do 13. júna 2021 a v rámci nej sa sčítalo 1716 Petržalčaniek a Petržalčanov, čo podľa údajov Štatistického úradu predstavuje podiel 1,44 % obyvateľov s trvalým pobytom v našej mestskej časti.

ONLINE a OFFLINE časti Sčítania obyvateľov domov a bytov 2021 sa teda v Mestskej časti Bratislava – Petržalka zúčastnilo 105 870 obyvateľov, čo predstavuje 89,18 % % obyvateľov s trvalým pobytom v našej samospráve. V prípade doplňujúcich otázok či podnetov neváhajte kontaktovať kolegov zo Štatistického úradu Slovenskej republiky. ĎAKUJEME.

SČÍTANIE DOMOV A BYTOV 2021:

Sčítanie domov a bytov v roku 2021 v Slovenskej republike sa realizovalo podľa nového konceptu založeného na využití existujúcich dátových zdrojov a znížení administratívnej záťaže obyvateľov. Sčítanie prebiehalo od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Sčítanie mali na starosti obce, mestá a mestské časti na Slovensku, ktoré v spolupráci so správcami bytových domov a svojich evidencií vyplnili formuláre a poskytli tak údaje štatistikom.

 

web od 2day