Obnova telocvične na ZŠ Turnianska | PETRŽALKA

Názov projektu: Obnova telocvične na ZŠ Turnianska

Termín realizácie: 2. 5. 2022 do 1. 8. 2022

VIAC INFORMÁCIÍ

Poskytovateľ (Fond na podporu športu) poskytne prijímateľovi príspevok na projekt podpory športu v maximálnej výške 48 706,54,- EUR na projekt Obnova telocvične na ZŠ Turnianska

web od 2day