Učiteľ, na ktorého sa nezabúda | Nominujte aj vy

Oddelenie školstva mestskej časti Bratislava-Petržalka pri príležitosti osláv Dňa učiteľov aj v roku 2024 organizuje oceňovanie pedagogických zamestnancov základných a materských škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ocenení budú najúspešnejší pedagogickí a odborní zamestnanci základných a materských škôl.

 

Súčasťou tejto slávnosti je ocenenie súčasných, ale aj bývalých pedagógov v rámci kategórie „UČITEĽ, NA KTORÉHO SA NEZABÚDA“, ktorí sa svojim pedagogickým majstrovstvom, láskavým a citlivým prístupom stali pre svoje deti a žiakov ich druhými rodičmi a dokázali im aj ich rodičom pomôcť častokrát aj v zložitých a ťažkých životných situáciách.

Návrhy na ocenenie „Učiteľ, na ktorého sa nezabúda“ na bývalých aj súčasných pedagogických zamestnancov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka môžu predkladať žiaci, absolventi škôl, zákonní zástupcovia, bývalí aj súčasní kolegovia do štvrtka 29. februára 2024.

Spôsob doručenia návrhu:

 

1. elektronicky na adresu juraj.monsberger@petrzalka.sk

2. poštou na adresu Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, oddelenie školstva, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava

Návrh musí obsahovať meno a priezvisko navrhovaného pedagóga vrátane kontaktov na neho (telefón, e-mail, adresa bydliska), škola, v ktorej pôsobil alebo pôsobí, zdôvodnenie návrhu na udelenie ocenenia, meno a priezvisko predkladateľa návrhu, vrátane základných kontaktov na neho (telefón, e-mail, adresa bydliska).

3. vyplnením nášho formulára
 

VIAC INFO o ochrane osobných údajov nájdete TU. 

web od 2day