Informácie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Oddelenie organizačných vecí
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava

Kontaktné osoby:

Mgr. Michaela Kochanská,
referent odd. organizačných vecí,
tel.:02/68 288 913,
michaela.kochanska@petrzalka.sk

Monika Škamlová
referent odd. organizačných vecí,
tel.:02/68 288 821,
info@petrzalka.sk

PhDr. Denisa Paulenová,
vedúca odd. organizačných vecí,
tel. 02/68 288 822,
denisa.paulenova@petrzalka.sk

web od 2day