Matrika

Matričný úrad vedie matriku, robí opatrenia a úkony spojené s vedením matriky.

Sobášna a úmrtná matrika:

Mgr. Ilona Kraic
poverená vedením referátu matriky a ohlasovne pobytu
Tel.: +421 947 487 151
Tel.: +421-2-68 288 510
Email: ilona.kraic@petrzalka.sk
Kancelária č. 002, prízemie

Rodná matrika:

Eva Prídená
Tel.: + 421-2-68 288 803
+421 947 487 157
E-mail: eva.pridena@petrzalka.sk
Kancelária č. 008, prízemie

Karina Lengyelová
Tel.: +421-2-68 288 801
+421 947 487 152
Email: karina.lengyelova@petrzalka.sk
Kancelária č. 007, prízemie

Osobitná matrika

Karina Lengyelová
Tel.: +421-2-68 288 801
+421 947 487 152
Email: karina.lengyelova@petrzalka.sk
Kancelária č. 007, prízemie

Ohlasovňa pobytu, osvedčovanie podpisov a listín:

Iveta Pálinkás
Tel.: +421-2-68 288 896
+421 947 487 154
E-mail: iveta.palinkas@petrzalka.sk
Kancelária č. 005, prízemie

Dušana Dobošová
Tel.: +421-2-68 288 804
+421 947 487 159
E-mail: dusana.dobosova@petrzalka.sk
Kancelária č. 006, prízemie

Zuzana Kostková
osvedčovanie podpisov a listín
Tel.: +421-2-68 288 805
+421 947 487 153
E-mail: zuzana.kostkova@petrzalka.sk
Kancelária č. 003, prízemie

Mgr. Zuzana Vágayová
Telefón: +421-2-68 288 802
Mobil: +421 947 487 156
E-mail: zuzana.vagayova@petrzalka.sk
Kancelária č. 003, prízemie

 

 

web od 2day