Matrika

Matričný úrad vedie matriku, robí opatrenia a úkony spojené s vedením matriky.

Mgr. Ilona Kraic – sobášna matrika
poverená vedením referátu matriky a ohlasovne pobytu
Tel.: +421 947 487 151
Email.:ilona.kraic@petrzalka.sk
Tel.: +421-2-68 288 510
Kancelária č. 311, 3. poschodie

Mária Peteková – osvedčovanie podpisov a listín
Tel.: + 421-2-68 288 803
E-mail: maria.petekova@petrzalka.sk
Kancelária č. 310, 3. poschodie

Eva Prídená – rodná matrika
Tel.: + 421-2-68 288 800
+421 947 487 157
E-mail: eva.pridena@petrzalka.sk
Kancelária č. 309, 3. poschodie

Mária Farská – rodná matrika
Tel.: + 421-2-68 288 804
+ 421 947 487 153
E-mail: maria.farska@petrzalka.sk
Kancelária č. 308, 3. poschodie

 

Mgr. Lucia Mihalíková – Sobášna matrika
Email.:lucia.mihalikova@petrzalka.sk
Tel.: +421-2-68 288 802
+421 947 487 156
Kancelária č. 306, 3. Poschodie

 

Bc. Enikő Mészáros – úmrtná matrika, osvedčovanie podpisov a listín
Email:eniko.meszaros@petrzalka.sk
Tel.: +421-2-68 288 775
+421 947 487 155
Kancelária č. 303, 3. poschodie

 

Karina Lengyelová – Osobitná matrika, osvedčovanie podpisov a listín
Email.:karina.lengyelova@petrzalka.sk
Tel.: +421-2-68 288 801
+421 947 487 152
Kancelária č. 307, 3. poschodie

Iveta Pálinkás – osvedčovanie podpisov a listín
Email.:iveta.palinkas@petrzalka.sk
Tel.: +421-2-68 288 896
+421 947 487 154
Kancelária č. 305, 3. poschodie

 

Ing. Erika Velčická – osvedčovanie podpisov a listín
Email.:erika.velcicka@petrzalka.sk
Tel.: +421-2-68 288 775
Kancelária č. 303, 3. poschodie

 

 

 

web od 2day