Matrika

Matričný úrad vedie matriku, robí opatrenia a úkony spojené s vedením matriky.

Mgr. Ilona Kraic – sobášna matrika
poverená vedením referátu matriky a ohlasovne pobytu
Email.:ilona.kraic@petrzalka.sk
Tel.: +421-2-68 288 510
Kancelária č. 311, 3. poschodie

 
Mária Peteková – úmrtná matrika, osvedčovanie podpisov a listín
Tel.: + 421-2-68 288 803
E-mail: maria.petekova@petrzalka.sk
Kancelária č. 310, 3. poschodie

 
Eva Prídená – rodná matrika
Tel.: + 421-2-68 288 800
E-mail: eva.pridena@petrzalka.sk
Kancelária č. 309, 3. poschodie

 

Mgr. Lucia Mihalíková – rodná matrika
Email.:lucia.mihalikova@petrzalka.sk
Tel.: +421-2-68 288 802
Kancelária č. 306, 3. Poschodie

 

Bc. Enikő Mészáros – osobitná matrika, osvedčovanie podpisov a listín
Email:eniko.meszaros@petrzalka.sk
Tel.: +421-2-68 288 775
Kancelária č. 303, 3. poschodie

 

 

web od 2day