Matrika

Matričný úrad vedie matriku, robí opatrenia a úkony spojené s vedením matriky.

Dôležitý oznam:

Ohlasovňa pobytu týmto upozorňuje občanov SR na pravidelnú nefunkčnosť portálu OverSi v poobedňajších hodinách (približne od 15:00). Portál slúži na elektronické overenie listu vlastníctva.

Z uvedeného dôvodu občania, ktorí nepredložia originál listu vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva, nemôžu byť prihlásení na pobyt.
Zároveň žiadame občanov, ktorí prídu do ohlasovne pred 15:00, aby si pred prihlásením sa na pobyt zistili číslo listu vlastníctva a číslo bytu. Poskytnutím týchto údajov pracovníčkam ohlasovne sa výrazne skráti čakacia doba pri samotnom prihlasovaní.

 

Vyplnenú žiadosť je potrebné doručiť OSOBNE pracovníčkam referátu matriky a ohlasovne pobytov (p. Kraic a p. Lengyelová) – kontakty nájdete TU. 

 

Sobášna matrika:

Mgr. Ilona Kraic
poverená vedením referátu matriky a ohlasovne pobytu
Tel.: +421 947 487 151
Tel.: +421-2-68 288 510
Email: ilona.kraic@petrzalka.sk
Kancelária č. 002, prízemie

Rodná matrika:

Eva Prídená
Tel.: + 421-2-68 288 800
+421 947 487 157
E-mail: eva.pridena@petrzalka.sk
Kancelária č. 008, prízemie

Mária Farská
Tel.: + 421-2-68 288 804
+ 421 947 487 153
E-mail: maria.farska@petrzalka.sk
Kancelária č. 008, prízemie

Úmrtná matrika:

Mgr. Lucia Mihalíková
Tel.: +421-2-68 288 802
+421 947 487 156
Email: lucia.mihalikova@petrzalka.sk
Kancelária č. 006, prízemie

Osobitná matrika, osvedčovanie podpisov a listín:

Karina Lengyelová
Tel.: +421-2-68 288 801
+421 947 487 152
Email: karina.lengyelova@petrzalka.sk
Kancelária č. 003, prízemie

Ohlasovňa pobytu – osvedčovanie podpisov a listín:

Iveta Pálinkás
Tel.: +421-2-68 288 896
+421 947 487 154
Email: iveta.palinkas@petrzalka.sk
Kancelária č. 005, prízemie

 

 

web od 2day