• 11/2017
  • Účinnosť od: 28.12.2017
  • Schválené: 12.12.2017

VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2014 zo dňa 30. septembra 2014, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. Doplnené VZN č. 4/2018.

web od 2day