• 1/2004
  • Účinnosť od: 10.03.2004
  • Schválené: 24.02.2004

VZN o vylepovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. (Platné len pre rok 2004.)
VZN je Z R U Š E N É a platí VZN č. 15/2015.

web od 2day