• 13/2019
  • Účinnosť od: 01.11.2019
  • Schválené: 09.09.2019

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, č. 13/2019 zo dňa 9.septembra 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

web od 2day