• 14/2019
  • Účinnosť od: 01.11.2019
  • Schválené: 30.09.2019

VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, č. 14/2019 z 30. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012 zo dňa 25. septembra 2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka v znení VZN č. 5/2013, VZN č. 6/2013, VZN č. 5/2014, VZN č. 5/2015, VZN č. 2/2016, VZN č. 6/2017, VZN č. 8/2017, VZN č. 6/2018 a VZN č. 6/2019.

web od 2day