• 3/2017
  • Účinnosť od: 16.03.2017
  • Schválené: 28.02.2017

VZN o zriadení Materskej školy, Turnianska ul. č. 10, 851 07 Bratislava od 1. septembra 2018

web od 2day