• 5/2017
  • Účinnosť od: 01.04.2017
  • Schválené: 28.02.2017

VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Petržalka

web od 2day