• 7/2017
  • Účinnosť od: 01.06.2017
  • Schválené: 25.04.2017

VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015 zo dňa 22. septembra 2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Doplnené VZN č. 2/2019.

web od 2day