• 8/2019
  • Účinnosť od: 31.07.2019
  • Schválené: 25.06.2019

VZN č. 8/2019 zo dňa 25.06.2019 o poskytnutí zľavy z príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

web od 2day