Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve

Číslo419/2018
Predmetzmena subjektu na prenájom garáže č. 8 Rovniankovej ul. 15 Bratislava
Zmluvná strana 2Eva Zaujecová
Cena67,60 €
Dátum uzavretia zmluvy26.11.2018
Dátum zverejnenia zmluvy28.11.2018
Dátum účinnosti zmluvy29.11.2018

web od 2day