Dodatok č. 1 k NZ na prenájom garáže

Číslo139/2018
Predmetnájom garáže č. 6 na Blagoevovej ul. 22-24 v Bratislave
Zmluvná strana 2Paulína Liptáková
Cena64,42 €
Dátum uzavretia zmluvy25.04.2018
Dátum zverejnenia zmluvy25.04.2018
Dátum účinnosti zmluvy26.04.2018

web od 2day